Körfestival för glädje och frihet

Det sjöngs på ängar och på inomhusscener, det sjöngs pop, folkmusik och klassisk körmusik. Nääs körfestival med 17 körer och 700 körsångare bjöd på sångarglädje, mångfald och ett uruppförande som berörde både sångare och publik.

ANNONS

- Det var som en installation med många konstformer i en där rörelsen och innehållet spelar in, hur vi står, hur vi rör oss och vad vi sjunger, menar Pontus Paulin Hugo, 20 år, en av sångarna Härlanda Voces, en av de tre körerna som sjöng tillsammans i uruppförandet av Flykten valde oss.

Flykten valde oss är Stig Dagermans dikt som nu tonsatts av kompositören Tormod Tvete Vik. Under ledning av dirigent Gunno Palmquist, professor i kördirigering vid Musikhögskolan i Göteborg, sjöng och gestaltade 150 sångare från körerna Saltstänk, Härlanda Voces, Hemsjökören och Skallsjö Vokalensemble dikten vid tre tillfällen.

- Det känns jättebra så här efteråt. Det har varit en utmaning för mig. Dikten i sig är så stark och det har jag försökt att gestalta både i musiken och med sångarnas rörelser, där de olika grupperna av sångare sammanförs och slutar i en gemensam cirkel, säger Tormod Tvete Vik.

ANNONS

Stig Dagerman skrev dikten 1953.

- Men den lika aktuell i dag som när den skrevs.

Tormod Tvete Vik. kommer ursprungligen från Trondheim men bor sedan många år i Sverige och Tollered. och har sin musikstudio vid Nääs Fabriker. Där skapar han modern klassisk musik, mycket för konsert och han samarbetar bland annat med Symfonikerna och El Sistema samt film och tv.

Nääs körfestival arrangerades för första gången i år. Målet var att skapa en mötesplats för sångare och publik med musiken mitt i naturen i den kulturhistoriskt spännande miljön vid Nääs. Temat var folkvandring och människans föränderlighet. Körerna har var och en på sitt sätt knutit an till temat. Festivalen arrangeras av Nääs Konsthantverk och Körcentrum Väst.

- Jag är överväldigad, det har gått över förväntan. Jag kan redan nu utlova att det blir en fortsättning nästa år, säger Mats Jansson, projektledare vid Nääs Konsthantverk.

Konserterna i Hemsjö och Skallsjö kyrkor tidigare i veckan drog fulla hus. Lördagens sångfest som pågick både utomhus och på tre inomhusscener avslutades framåt kvällen med allsång där körerna sjöng med publiken under ledning av Simon Ljungman, Almakören och pianisten Tommy Jonsson.

Fotnot: Medverkande körer: Almakören, Härlanda Voces, Inspirakören, Hemsjökören, Solanumkören, Lei-La, Aquarellen, Sofia Johanssons Kammarkör, Vux Vox, Munay, Saltstänk, Lerums Kammarkör, Tollereds Gosskör, Bocca Mundi, Brunnsbo Musikklassers Flickkör, Skallsjö Vokalensemble, Odinkören.

ANNONS

Dikten som uruppfördes på festivalen:

Flykten valde oss

Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke.

Flykten valde oss. Därför är vi här.

Ni som ej blev valda – men ändå frihet äger,

hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär!

Bojan väljer foten. Vi valde att vandra.

Natten var barmhärtig. Nu är vi här.

Ni är för många, kanske den frie trygge säger.

Kan vi bli för många som vet vad frihet är?

Ingen väljer nöden. Vi valde den icke.

Den valde oss på vägen. Nu är vi här.

Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger!

Hjälp oss att bära den frihet som vi bär!

Stig Dagerman

Dagsedlar (21/4 1953)

ANNONS