Per Wästberg uppgav till den församlade pressen att två nya inval skett.
Per Wästberg uppgav till den församlade pressen att två nya inval skett.

Motstridiga uppgifter om inval i Akademien

ANNONS

Efter Akademiens torsdagssammankomst kom ledamöterna Per Wästberg och Jesper Svenbro ut först från Börshuset. Wästberg bekräftar att det har gjorts två inval, men vill inte berätta vilka personer det rör sig om.

- Absolut inte. Kungen måste godkänna först, så det kanske blir i morgon eller på måndag, säger han.

"Inte kommit så långt"

När de återstående ledamöterna lämnar mötet bombarderas de med frågor från journalister på plats och flera medier uppger nu att Anders Olsson svarar nej på frågan om det skett några nya inval.

ANNONS

- Vi har inte kommit så långt ännu, säger han.

Förra veckan träffades Anders Olsson och kung Carl Gustaf på fredagen, då kungen godkände invalen av Jila Mossaed och Eric M Runesson. Men när TT når riksmarskalken Fredrik Wersäll känner han inte till att något nytt möte är inbokat.

- Jag har ingen som helst information. Just nu har jag ingenting att förmedla, säger han.

Inte heller hovets informationschef Margareta Thorgren känner till att kungen skulle ha varit i kontakt med Akademien.

Lugn hoppades

Två nya ledamöter har sedan tidigare valts in i Svenska Akademien, men fram tills nu har stol nummer 11 och stol nummer 13 stått tomma.

Inför mötet sade Kristina Lugn till TT att hon hoppades att inval skulle ske.

- Vi ska väl göra två inval till. Peter (Englund) och Kjell (Espmark) var här för någon vecka sedan.

ANNONS

Efter mötet bekräftade Per Wästberg att alla, även de så kallade avhoppade ledamöterna, har deltagit i omröstningen om de nya invalen.

"Akademien vinner"

Den tillförordnade ständige sekreteraren Anders Olsson sade efter förra veckans inval till TT att man ville få en fulltalig akademi så snart som det bara är möjligt.

Någon som inte var på gott humör inför torsdagens möte var ledamoten Horace Engdahl, som hastade förbi och vägrade svara på frågor från journalister på plats.

Men efter mötet talade han desto mer, med en mer munter uppsyn.

- Det här kriget har pågått för länge, säger han.

TT: Är det slut nu?

- Nästan.

TT: Vem vinner?

- Ingen. Jag tror att Akademien vinner.

ANNONS

Frostensons framtid

Vad gäller den andra stora frågan – Katarina Frostensons framtid i Svenska Akademien – så har Akademien inte uttalat sig officiellt än. Enligt uppgifter till Dagens Nyheter har en majoritet av ledamöterna tidigare ställt sig bakom en avsiktsförklaring om att hon bör lämna sin stol.

Men Akademien har inte gjort något officiellt uttalande om huruvida man tänker tvinga bort Frostenson. Och efter torsdagens möte uppgav flera ledamöter att frågan om Frostensson inte hade diskuterats.

Enligt uppgifterna till DN anser majoriteten av ledamöterna att Katarina Frostenson har brutit mot paragraf 48 i Akademiens stadgar, som handlar om tystnads- och lojalitetsplikten. Anders Olsson har tidigare sagt till TT att mycket återstår när det gäller hennes ledamotskap.

Pristagare utsedd

Svenska Akademiens viktigaste uppgift, utdelandet av Nobelpriset i litteratur, har på grund av krisen skjutits upp till nästa år. Tidigare har Anders Olsson uppgett att planen är att dela ut två litteraturpris 2019.

Enligt Kristina Lugn är namnet på den ena pristagaren redan färdigt.

- Vi har en pristagare, men folk kan ju fortfarande ändra sig. Det som kommer att hända är att vi delar ut både det här årets och nästa års pris samtidigt, sade hon inför mötet.

ANNONS
TT

Fakta: Krisen i Akademien

I november 2017 vittnar 18 kvinnor i Dagens nyheter om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp av den så kallade kulturprofilen, med nära band till Svenska Akademien. Han nekar till brott och delar av förundersökningen läggs senare ner. I juni åtalas han dock för två fall av våldtäkt.

En djup spricka uppstår när en advokatutredning som utrett kulturprofilens koppling till ledamöterna presenteras. Peter Englund, Kjell Espmark och Klas Östergren lämnar sina stolar.

Horace Engdahl skriver i Expressen att "Sara Danius är den av alla sekreterare sedan 1786 som har lyckats sämst med sin uppgift". Två dagar senare lämnar hon både posten som ständig sekreterare och sin stol. Även Katarina Frostenson lämnar.

Kungen meddelar att han ändrar stadgarna i Svenska Akademien så att det blir möjligt att lämna sin plats på egen begäran.

Den 20 april meddelar Akademien att man överlämnar utredningen till rättsvårdande myndigheter. Den 27 april meddelar Ekobrottsmyndigheten att en förundersökning inletts.

Den 28 april meddelar även Sara Stridsberg att hon lämnar Akademien.

Den 4 maj meddelar Akademien att man skjuter upp 2018 års Nobelpris i litteratur. Pristagaren kommer i stället att utses och annonseras parallellt med 2019 års pristagare.

Den 7 maj beviljades Lotta Lotass, Klas Östergren, Sara Stridsberg och Kerstin Ekman utträde.

Den 22 maj kräver Sara Danius, Kjell Espmark och Peter Englund att Horace Engdahl lämnar Svenska Akademien. I utbyte är de beredda att "bistå med återuppbyggnaden".

Den 23 maj uttalar sig hovet, via informationschefen Margareta Thorgren, till SVT och slår fast att det krävs tolv ledamöter för nyinval.

Den 12 juni åtalas den så kallade kulturprofilen för två fall av våldtäkt. Åtalen gäller två fall begångna mot en kvinna i Stockholm under 2011.

Den 31 augusti meddelar Sara Danius, Kjell Espmark och Peter Englund att de kan tänka sig att "möjligen" delta i invalen av nya ledamöter.

Den 6 september höll Akademien sitt första ordinarie sammanträde för höstsäsongen. Man antog då en ny stadgekommentar som ska göra det möjligt att tillämpa de gamla stadgarna från 1786 på ett mer modernt sätt.

Den 24 september beslutade Stockholms tingsrätt att häkta kulturprofilen på sannolika skäl misstänkt för ett fall av våldtäkt.

Den 1 oktober dömdes den så kallade kulturprofilen till två års fängelse för ett fall av våldtäkt.

Den 5 oktober väljs Jila Mossaed och Eric M Runesson in som nya ledamöter i Akademien.

Fakta: De tomma stolarna i Akademien

Lotta Lotass, Klas Östergren, Sara Stridsberg och Kerstin Ekman är de första som begär och beviljas utträde ur Svenska Akademien. Stol nummer 1, stol nummer 11, stol nummer 13 och stol nummer 15 står då tomma.

De ledamöter som just nu är aktiva är: Bo Ralph, Sture Allén, Anders Olsson, Göran Malmqvist, Tomas Riad, Jesper Svenbro, Jayne Svenungsson, Per Wästberg, Kristina Lugn och Horace Engdahl.

Den 5 oktober meddelar Svenska Akademien att Jila Mossaed och Eric M Runesson har valts in på stol 15, respektive 1. De tar sitt inträde vid högtidssammankomsten den 20 december.

11 oktober kommer uppgifter från akademiledamoten Per Wästberg om att två nya ledamöter valts in under kvällens möte. Om så är fallet så är alla stolar nu fyllda.

ANNONS