Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Ifrågasatt ämne i frysta jordgubbar

Livsmedel får inte innehålla hormonstörande ämnen från bekämpningsmedel. Ändå finns de där, visar vårt test av frysta jordgubbar. – Det är skandal att vi ännu inte har någon tydlig lagstiftning kring det här, säger professor Christina Rudén.

PDF: Läs hela testet av jordgubbarna här

Jordgubbar är ett av de livsmedel som besprutas mest i både Sverige och andra länder. När Testfakta på uppdrag av oss låter analysera sju olika fabrikat av frysta gubbar hittas resthalter av bekämpningsmedel i fyra av dem.

Halterna ligger under de gränsvärden som finns i dag, men samtidigt kan flera av ämnena komma att förbjudas helt eftersom de har hormonstörande effekter, som bekämpningsmedel inte får inte ha.

- Till skillnad från andra kemikalier kan de ha negativa effekter i mycket låga doser, särskilt under vissa känsliga perioder i människans utveckling, som under fosterstadiet eller spädbarnsåldern. Därför kan dagens gränsvärden vara helt inaktuella, säger Christina Rudén, professor vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet.

Sämre fortplantningsförmåga, missbildningar och cancer är några kända effekter, men även folksjukdomar som hjärtkärlsjukdomar och diabetes. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kan konsekvenserna vara kraftigt underskattade.

Att de ändå tillåts finnas i livsmedel beror på att det saknas vetenskapliga kriterier för vad som egentligen ska räknas som hormonstörande. 2013 skulle EU-kommissionen ha tagit fram ett förslag, men det har dragit ut på tiden trots att pressen från både forskare och politiker är stor. Förseningen har bland annat fått Sverige att lämna in en stämningsansökan mot kommissionen i EU-domstolen.

- Det är skandal att vi ännu inte har någon tydlig lagstiftning kring det här. Problemet är att det handlar om väldigt mycket pengar för den europeiska kemiindustrin och det är det som har fått EU att dra ut på det, säger Christina Rudén.

Exakt vilka bekämpningsmedel som skulle förbjudas när kriterierna väl är på plats är alltså svårt att säga. Men Anneli Widenfalk, toxikolog vid Livsmedelsverket bekräftar att de ämnen som analysen visar finns i Eldorados och Coop Xtras jordgubbar kan ha hormonstörande effekter.

– Jag tror att de här kemikalierna kommer att förbjudas på sikt och det tycker vi är bra, säger hon.

Samtidigt tycker hon inte att svenska konsumenter behöver oroa sig.

- De hormonstörande effekter man har sett i djurstudier hittills har uppkommit vid betydligt högre doser än vad man skulle kunna få i sig från jordgubbar eller andra livsmedel.

Det sista resonemanget köper inte Angeliki Lysimachou, ekotoxikolog vid Pesticide Action Network i Bryssel, en intresseorganisation som arbetar med att få bort hälsofarliga bekämpningsmedel från Europa.

- Problemet är att kemikalierna inte har kontrollerats specifikt för just hormonstörande egenskaper tidigare. Det innebär att alla effekter inte har beaktats och att de kan uppkomma vid mycket lägre doser än vad tidigare studier visat. Vi vet inte heller vad som händer när flera olika ämnen mixas som i exempelvis jordgubbarna ni har testat, säger hon.

Fakta: Så gjordes testet

• Eurofins laboratorium i Lidköping har på uppdrag av oss, via Testfakta, analyserat resthalter av bekämpningsmedel i sju fabrikat av frysta jordgubbar.

• I Coop Xtras och Eldorados jordgubbar hittades totalt fyra ämnen som har eller misstänks ha hormonstörande egenskaper, enligt den internationella organisationen Pesticide Action Network i Bryssel.

• Organisationen, som verkar för att få bort hälsofarliga bekämpningsmedel från Europa, har gått igenom all tillgänglig litteratur på området, såväl från oberoende forskare som industrins egna riskbedömningar.

• Även Livsmedelsverket bekräftar att de aktuella ämnena kan ha hormonstörande effekter. Tre av ämnena är redan förbjudna att användas i Sverige.

Detta har hänt

• EU-kommissionen fick i uppgift att senast i december 2013 ha tagit fram vetenskapliga kriterier för hur man ska bedöma om ett ämne är hormonstörande eller inte.

• Ett förslag på kriterier togs fram men stoppades med hänvisning till att man ville göra en konsekvensanalys av vad förslaget skulle innebära. Enligt uppgift ska pressen varit stor från tillverkarna av bekämpningsmedel.

• I maj 2014 lämnade den dåvarande svenska regeringen in en stämningsansökan mot EU-kommissionen för att ha fördröjt arbetet med att fasa ut hormonstörande ämnen. Även EU-parlamentet har gett sitt stöd.

• EU-kommissionen höll samma år ett offentligt samråd om förslaget till nya kriterier där industrin, organisationer och privatpersoner fick lämna sina synpunkter.

• EU-kommissionen ska föra fortsatta diskussioner under 2015 med industrin, EU-parlamentet och medlemsstaterna.

• Kriterierna ska beslutas 2016.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.