Lagerhuset rymmer Göteborgs litteraturhus, bland annat. "Göteborgs litteraturhus erbjuder en kostnadsfri, ganska anspråkslös och tillgänglig scen för sina föreningsmedlemmar inom Göteborgs litterära liv." skriver Inger Eide-Jensen, den ideella föreningens ordförande.
Lagerhuset rymmer Göteborgs litteraturhus, bland annat. "Göteborgs litteraturhus erbjuder en kostnadsfri, ganska anspråkslös och tillgänglig scen för sina föreningsmedlemmar inom Göteborgs litterära liv." skriver Inger Eide-Jensen, den ideella föreningens ordförande.

Litteraturhuset: "Vi konkurrerar inte med stadsbiblioteket"

Litteraturhusets ordförande Inger Eide-Jensen kommenterar avslutningen på serien om Litteraturstaden Göteborg förra helgen där GP:s kulturchef Ingrid Norrman hade en del funderingar över hur kulturförvaltningen fördelade sina pengar.

ANNONS

Vi som arbetar med Göteborgs litteraturhus är glada åt den positiva bild Ingrid Norrman och GP förmedlar av vårt arrangemang Scener & Samtal på Världskulturmuseet förra helgen. Vi är också glada över det förtroende flera förlag visat oss. Det ganska blygsamma arrangemang, som vi från början planerade, växte därigenom till en samling allvarliga samtal om vad litteraturen kan spela för roll här och nu och om demokrati, ansvar, yttrandefrihet och allas lika värde.

Den uppskattning och beundran för Göteborgs stadsbiblioteks litterära arrangemang som Ingrid Norrman ger uttryck för i sin artikel delar vi. Den omfattande och uthålliga läsfrämjande verksamhet för barn och unga som bedrivs på alla biblioteken i Göteborg är värd respekt och uppmuntran varje dag!

ANNONS

Göteborgs litteraturhus konkurrerar inte med Göteborgs stadsbibliotek fantastiska högkvalitativa litterära programverksamhet. Det finns litteraturintresserad allmänhet så det räcker och faktiskt blir över för oss båda. Vi kompletterar varandra.

I Ingrid Norrmans artikel (GP 1 oktober) saknas ändå en del väsentliga fakta om Göteborgs litteraturhus som organisation.

Göteborgs litteraturhus är inte en institution utan en ideell förening – en paraplyorganisation med ett sextiotal medlemmar. Medlemmarna är inte enskilda personer utan föreningar, förlag, tidskrifter, entreprenörer inom litteratursfären, festivaler, författarsällskap som arbetar med litterär och folkbildande verksamhet. Serieateljén och förlaget Diadorim som arbetar med brasiliansk litteratur för alla åldrar är till exempel två nytillkomna medlemmar. Därmed har vi också en annan profil än Stadsbiblioteket. Programmen i Göteborgs litteraturhus präglas av de sinsemellan mycket olika medlemmarnas inriktning och ambitioner.

Dagtid används Göteborgs litteraturhus lokaler ibland också som öppet kontor för skribenter av alla slag, men oftare för fortbildning och kursverksamhet, inte sällan i regi av Kultur i väst eller Folkuniversitetet.

Göteborgs litteraturhus erbjuder en kostnadsfri, ganska anspråkslös och tillgänglig scen för sina föreningsmedlemmar inom Göteborgs litterära liv. I höst är lokalen i Lagerhusets bottenvåning nästintill fulltecknad med i första hand offentliga arrangemang men också med olika nätverksträffar och fortbildningstillfällen.

Majoriteten av arrangemangen är inte Göteborgs Litteraturhus egna utan genomförs av våra medlemmar.

ANNONS

Göteborgs litteraturhus egna program finansieras inte av vårt kommunala bidrag. Vi söker finansiering via samarbetspartners, stiftelser och fonder, Kulturrådet med flera. Vi söker nu, precis som Ingrid Norrman nämner, medel ur olika fonder just för ett nordiskt litteraturtema. Sådant lyckas inte alltid så snabbt – men med den konstnärlige ledarens och verksamhetsledarens uthållighet lyckas det förvånansvärt ofta.

LÄS MER:Tänk om barnen fått ett litteraturhus i stället

ANNONS