Charlotte Perkins Gilmans kvinnliga utopi med moderskapet i centrum

PULP FICTION DEL 4. "Jungfrulandet", Charlotte Perkins Gilmans utopiska roman från början av nittonhundratalet, har fortfarande något att säga oss. Mattias Hagberg om ett stycke spekulativ fiktion som bildat skola för andra feministiska författare.