Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Anders Olsson. Arkivbild.

Kungen ändrar Svenska Akademiens stadgar

Kungen ändrar stadgarna i Svenska Akademien så att det blir möjligt att lämna på egen begäran. "Det är en given utgångspunkt i svensk och internationell rätt att den som inte längre önskar vara ledamot av en sammanslutning ska ha möjlighet till utträde", skriver kungen.

Svenska Akademiens höge beskyddare, Kung Carl XVI Gustaf, bekräftar i ett pressmeddelande att han ändrar stadgarna för utträde ur Svenska Akademien.

”Jag har för avsikt att komplettera Svenska Akademiens stadgar på det sättet att det görs tydligt att det är möjligt att lämna Akademien på egen begäran. Den som under längre tid än två år inte deltagit i arbetet ska vidare anses ha lämnat Akademien, även om ledamoten inte formellt begärt sitt utträde", skriver kung Carl XVI Gustaf.

Påverkat Akademien

Enligt stadgarna har det hittills inte varit möjligt för ledamöterna att träda ur Svenska Akademien på egen begäran. Men rådande kris har resulterat i en gravt decimerad akademi – något som enligt kungen allvarligt kan påverka dess arbete att fullgöra sina viktiga uppgifter.

"Det är en given utgångspunkt i svensk och internationell rätt att den som inte längre önskar vara ledamot av en sammanslutning ska ha möjlighet till utträde. Denna utgångspunkt bör gälla också Svenska Akademien. Jag har inlett ett samråd med Svenska Akademien om den närmare utformningen av stadgarna gällande utträde.”

Juridisk rådgivning

Sedan en tid tillbaka har hovet fått både extern och intern juridisk rådgivning i frågan. En av dem är Svea hovrätts president och tillträdande riksmarskalk Fredrik Wersäll.

TT: Du har tidigare sagt att det skulle ta lång tid att ändra stadgarna, nu tog det sex dagar?

- Det som kungen nu gjort är ett förtydligande angående rätten till utträde. Just den frågan är tekniskt sett relativt okomplicerad. I den situation Akademien befunnit sig senaste veckan står det klart att frågan om vilka som tillhör och inte tillhör institutionen måste lösas. Det ligger bakom att den här frågan tagits upp med förtur, säger Fredrik Wersäll till TT.

Bara kungen, inte regeringen, kan ändra stadgarna. Den tolkningen bottnar enligt den blivande riksmarskalken på stadgarnas inrättare kung Gustav III som genom kungligt brev, på evinnerlig tid gav sina efterträdare på kungastolen titeln "Beskyddare av Akademien".

- Såvitt vi kan se gav han inte Akademien själv mandat att ändra sina stadgar. Svenska Akademien är en speciell institution. Det är ingen stiftelse och den är inte författningsreglerad. Hade den varit det hade regeringen kunnat få en roll. Därför gör vi bedömningen att kungen är den enda som kan ändra stadgarna, säger Fredrik Wersäll.

"Klokt beslut"

Hovets informationschef Margareta Thorgren säger att kungens besked "möjliggör en nödvändig rekonstruktion av Akademien". Hon säger också "den exakta utformningen och tolkningen av detta är någonting som Svenska Akademien ska göra" men kungens besked borde innebära att Klas Östergren, som har lämnat in en formell begäran om utträde, nu får lämna.

Kjell Espmark och Peter Englund, som båda lämnade sina stolar samtidigt som Östergren, har inte sagt något om hur de ser på sin framtid inom Svenska Akademien. Men på sin hemsida välkomnar Peter Englund kungens beslut:

"Kungen har fattat ett klokt och viktigt beslut, som jag välkomnar med stor uppriktighet: redan under mina år som ständig sekreterare arbetade jag för en sådan förändring av praxis. I övrigt har jag för närvarande inga kommentarer", skriver han.

Oklart om Danius

Det är inte heller känt om Sara Danius, som lämnade sin stol och posten som ständig sekreterare i förra veckan, kommer att begära formellt utträde. Den tillfällige ständige sekreteraren Anders Olsson har dock sagt att han hoppas att hon ska återvända till sin stol.

Formuleringen om att "den som under längre tid än två år inte deltagit i arbetet ska vidare anses ha lämnat Akademien, även om ledamoten inte formellt begärt sitt utträde" borde också innebära att Kerstin Ekman och Lotta Lotass nu får lämna Akademien på riktigt. Ekman lämnade sin stol 1989 och Lotass har inte medverkat i arbetet sedan 2015.