Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kulturrådet stöder nätverk för förföljda författare

Kulturrådet ska avsätta en halv miljon kronor till Svenska PEN för att driva en internationell dissident-blogg.

Kulturrådet beslutade den 25 oktober att avsätta en halv miljon kronor till Svenska PEN för att driva en internationell dissident-blogg med säte i Sverige. Bakgrunden är att totalitära regimer världen över stänger frispråkiga bloggar och att upphovspersoner ofta utsätts för hot och repressalier.

Webbsajten ska göra det möjligt för författare, journalister och skribenter att inleda debatter och att publicera texter trots de egna regeringarnas försök att stoppa dem.

- I Kulturrådets strategi för att stärka det internationella litteratursamarbetet ingår även att driva frågan om fler fristäder för förföljda författare och att förbättra möjligheterna för dessa att ta plats i den litterära offentligheten, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet i ett pressmeddelande. Svenska PEN:s dissidentblogg överensstämmer väl med dessa strävanden.

Kulturrådet grundar beslutet om dissidentbloggen på de nya kulturpolitiska målen; att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Ett av kulturpolitikens syften är att främja internationellt och interkulturellt utbyte.

På bokmässan i Belgrad som pågår under veckan är Sverige i fokus. Yttrandefrihet är också temat för tre seminarier där författarna Ola Larsmo, Gellert Tamas, Ulrika Knutson och Maria Sveland deltar från Sverige.

- Vi tror att en ny sorts digital media skapar en kanal för människor som hindras att publicera sig i sina hemländer, säger Ola Larsmo, ordförande i Svenska PEN.

Det finns tusentals skribenter i världen som lever under hårt tryck på grund av sina åsikter. Statistiken är skrämmande när det gäller förföljda och förtryckta författare och andra kulturarbetare. Antalet snarare ökar än minskar. Det finns i dag ett trettiotal fristäder globalt sett, där förföljda författare kan utöva sitt konstnärskap. I Sverige finns för närvarande fyra fristäder – i Stockholm, Malmö, Uppsala och Göteborg. Fler regioner har i sina avsiktsförklaringar visat intresse för att erbjuda fristäder.

- Syftet med fristäderna är att man ska kunna verka som författare och föra fram det fria ordet, vilket är själva grundfundamentet i vår demokrati. Vi vill också skapa förutsättningar för litterär gemenskap och dialog med författarkolleger och läsare i Sverige, säger Kennet Johansson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.