Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
1/3

Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) om hoten: "Ett dubbelt övergrepp"

Kulturministern ryter till. Kommunpolitiker måste bli bättre på att stå upp för utsatta konstnärer. - Om ett offentligt konstverk vandaliseras ska de vara på plats direkt efteråt och försvara den lokala demokratin, säger hon.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) menar att hon under sina två år i regeringen konsekvent har uppmuntrat kommunalråd som kraftfullt fördömer hat och hot mot konstnärer och vandalisering av offentlig konst.

- Det är viktigt att uppmärksamma att här har vår demokrati blivit vandaliserad, här har någon försökt tysta någon annan. Så allvarligt är det, säger hon.

"Det är ett hot mot hela vårt samhälle"

Under 2017 ska regeringen lägga fram en handlingsplan mot hot och hat i det demokratiska samtalet, ett arbete som leds av Alice Bah Kuhnke. Att det saknas lokala handlingsplaner ser hon som en brist.
- Det här är ett hot mot hela vårt samhälle, mot oss alla. Därför är det viktigt att den handlingsplan jag lägger fram blir inspiration för lokala- och regionala handlingsplaner.

Bakläxa för polisen

Polisen får bakläxa för att de nyligen tillsatta hatbrottsgrupperna i landets tre storstadsregioner inte räknar kulturskapare som en särskilt utsatt yrkesgrupp, något som GP berättat om i tidigare artiklar (läs mer här och här).

- Det problemet har vi identifierat. När vi nu lyfter fram att kulturskapare är en extra utsatt grupp, med underlag som bevis, så behöver polisen också öka sina resurser för att arbeta med den gruppen, säger Alice Bah Kuhnke.

"En skrämmande bild"

Hon har under året lett ett antal rundabordssamtal med bland annat konstnärer.

- Det är en skrämmande bild som målas upp. Konstnärer beskriver att det har blivit en självklarhet att ta emot hot, att det är något man räknar med, för att man gör konst. Flera har beskrivit hur självcensuren påverkar konstnärskapet och vilken stark obehagskänsla det är att leva med den och hur man begränsas i sitt konstnärliga utövande på grund av den.

Rädda arrangörer

Hon har även fått höra om arrangörer och utställare som fått kalla fötter på grund av att konstnären ses som kontroversiell.

- Arrangören har ofta förklarat det som att det handlar om bristande resurser, att man inte vet hur man ska kunna skydda verket, konstnären och personalen. Allt det här blir till en oerhört avskräckande och sorglig verklighetsbild, att det är Sverige 2016.

Kulturskaparna i skymundan

I regeringens handlingsplan lyfts tre särskilt utsatta grupper fram: kulturskapare, journalister och politiker. Alice Bah Kuhnke anser att kulturskaparna hittills har hamnat i skymundan.

- De är extra utsatta, både som individer och att deras konst vandaliseras, det blir ett dubbelt övergrepp. De är en oerhört utsatt grupp och därför är det viktigt att de är en central del av den här handlingsplanen, säger hon.

Att polisanmäla ses som meningslöst

I en undersökning gjord av Myndigheten för kulturanalys svarar drygt 80 procent av de utsatta att de inte polisanmält. Det ses som i princip meningslöst.

Kommer ni se över lagstiftningen?
- Lagen är tydlig som den är i dag. Det är inte en huvudsaklig del av handlingsplanen. Det är däremot det stora mörkertalet och att många inte ens anmäler brotten, det betyder att vi dels behöver bygga tilliten mellan konstnärer och polisen, sedan behöver polisen också kunskaper om hur man identifierar de här brotten och hur man följer upp dem.

Hon är fast övertygad om att handlingsplanen kommer leda till en förändring.
- Om staten säger att det här är ett problem, att det här hotar vår demokrati, då kräver det en plan som alla kan följa, en systematik som vi kan följa upp med insatser och mål som vi kan mäta. Annars blir det ju bara prat.

Läs mer: De hotas, hatas och får sin konst vandaliserad

Läs mer: Var tredje författare och var femte konstnär i Göteborg är utsatt