Chefen för regionens konstenhet har på egen hand köpt konst för en miljon från samma galleri. Men nu är det slut med den möjligheten, skriver GP:s kulturchef Ingrid Norrman.
Chefen för regionens konstenhet har på egen hand köpt konst för en miljon från samma galleri. Men nu är det slut med den möjligheten, skriver GP:s kulturchef Ingrid Norrman.

Nu ska det bli ordning på konstinköpen

Slut på möjligheten till one man show för konstenhetens chef.

ANNONS

På måndag fattar Västra Götalands fastighetsnämnd beslut om nya riktlinjer för regionens konstinköp. Nu ska det bli slut på möjligheten för konstenhetens chef att fritt handla konst för tre miljoner om året på samma galleri om han så vill.

GP har i omgångar skrivit om och kritiserat det sätt på vilket konstenheten skött sitt uppdrag.

+ Hur man under en inköpstur i Stockholm handlade 196 verk på en enda dag från ett enda galleri.

+ Hur enhetens chef Richard Sangwill hävdade att han inte var inblandad i inköpsresan.

+ Hur detta visade sig vara en lögn eftersom en av de konstkonsulenter som stod som inköpare inte var med på resan utan det var Sangwill som handlade i dennes namn.

ANNONS

+ Hur enhetens chef på egen hand de senaste fem åren köpt gallerikonst för tre miljoner kronor med allt vad det innebär av risk för jäv och favorisering av vissa konstnärer och gallerier.

+ Och hur ansvariga politiker, i slutändan fastighetsnämndens ordförande Anna-Lena Holberg (M), inte har ställt några krav på enheten att förankra sina beslut och återrapportera till ansvariga politiker i nämnden i enlighet med de regler som finns. Detta har också kritiserats av regionens revisorer.

Men nu finns ett förslag till nya riktlinjer för att skapa transparens om hur konstinköpen ska gå till. Riktlinjerna ska klubbas av politikerna i regionens fastighetsnämnd på måndag

Nuvarande rutiner om återrapportering till ansvariga politiker måste förstås följas. Men dessutom ska ett inköpsråd bildas för att sambereda konstinköpen. Det kommer alltså inte längre att vara möjligt för konstenhetens chef, som han hittills gjort, att på egen hand handla konst för en miljon från samma galleri.

VG-regionens konstenhet är en av landets största inköpare av konst som varje år handlar konst för tio miljoner kronor. Betydligt bättre kontroll över inköpen har Statens konstråd som ändå bara köper konst för en tredjedel eller hälften så mycket. Här har konstrådets samordnare bara rätt att själv attestera inköp för upp till 50 000 kronor, summor däröver måste okejas av myndighetens direktör. Inköp av verk över 100 000 kronor dras i en inköpsgrupp som leds av direktören och protokollförs. I Västra Götaland kunde enhetschefen Richard Sangwill köpa en väv för 450 000 kronor utan att ansvariga politiker fick vetskap om köpet.

ANNONS

Två gånger om året arrangerar dessutom Statens konstråd konsultdagar där man tar fram en inköpsagenda med allt från jämställdhetsaspekter till regional spridning. "Det är skattepengar vi förvaltar. Med det följer ett ansvar", konstaterar myndighetens konstsamordnare Anders Olofsson.

Den statliga myndigheten är väldigt tydlig med både uppdrag och ansvar. I jämförelse ter sig Västra Götalands nya riktlinjer rätt bleka om än ett steg i rätt riktning.

Visst är det bra att inköpen ska beslutas i grupp och i samråd. Men vi vill också gärna veta på vilket sätt inköpen ska förankras hos politikerna och att dessa förstår vikten av sitt uppdrag. Att hittillsvarande ordning inte bekymrat fastighetsnämndens ordförande borde oroa fler än regionens skattebetalare.

ANNONS