Ett första steg mot en större öppenhet

Med dagens avslöjande tar Facebook ett första steg in i öppenheten, skriver Emanuel Karlsten.

ANNONS

När Facebook idag släpper sina grundvärderingar för hur de formar sina 1,6 miljarder användares världsbild gör de det under stark press. Men det är också ett försök att förklara för världen att Facebook är ett torg, snarare än en publicist.

Allt sedan Facebooks slog igenom har kritiken mot dess algoritmer varit stark: Den fördummar, förleder och skapar bubblor kring människors uppfattningar. Det har varit enkelt att få spridning på sådana uppfattningar eftersom Facebook själva nästan aldrig har avslöjat hur de tänker eller arbetar. Vilket har varit anmärkningsvärt. När en så stor andel av världens befolkning gjort sig beroende av Facebook för sin informationstillgång finns ett ansvar att vara öppen.

ANNONS

LÄS MER:Det här ligger bakom Facebooks algoritm

Det är i brist på sådant ansvar ett antal missförstånd har skapats - som har eldats på av en rad händelser. För några månader sedan avslöjades till exempel hur en amerikansk Facebookfunktion, “trending topics” (ej tillgänglig i Sverige), styrts av ett gäng journalister och inte av vad som är mest omtalat. Och återkommande berättar medier hur de upplever att trafiken till deras Facebooksidor minskar eller skiftar och att Facebook därför inte tar ansvar för folks dunkla informationstillgång.

Därför är dagens information viktig. Inte för att Facebook kommer med några banbrytande nyheter, utan för att det är ett första steg in i öppenhet för världens nya informations-supermakt.

Det Facebook framför allt förtydligar är att de aldrig har haft någon publicistisk ambition. Snarare är de att jämställa med ett torg där miljarder människor råkar träffas varje dag. Där tankar utbyts och relationer skräddarsys av Facebook utifrån de miljoner datapunkter de har om varje användare. I deras grundvärderingar kallas dessa möten för “idéer” som är relativt “meningsfulla” och “engagerande”. Det är viktiga ordval, eftersom de förtydligar att deras uppgift inte är att moralisera över någons information, världsbild eller tidsfördriv, utan att skapa en plattform som kopplar ihop människor, engagerar dem och får dem att stanna kvar. Det är hela Facebooks identitet och affärsidé.

ANNONS

Innebär det att Facebook kommer att koppla ihop människor med sjuka idéer, grumliga tankar? Självklart. Är det dåligt? Självklart. Men knappast Facebooks fel - de är ju bara mediet. Även om också Facebook har egna regler, kanske problemet snarare är att de är för strikta?Hur mycket styrning ska den fria tanken och ordet behöva från ett privat företag? Hur ska den avgöra vad som är på rätt sida smakfullhetens gräns?

Det Facebook har släppt idag är en manual för hur de försöker navigera genom allt detta svåra. Hur en sajt som började i en studentkorridor plötsligt har blivit världens största maktfaktor för informations- och kunskapsspridning. Vad Facebook än gör, hur de än skruvar på sina algoritmer skapar de idag digitala jordbävningar.

Facebooks Adam Mosseri menar att de bara är till enprocent klara med sitt arbete. Det är ett ödmjukt sätt att säga att resan bara har börjat.

ANNONS