Konsulterna blir rika när världskulturmuseerna måste spara

ANNONS

För en dryg vecka sedan presenterades planen för sammanslagningen av Statens museer för världskultur (SMVK). SMVK omfattar Östasiatiska, Etnografiska, Medelhavsmuseet, alla i Stockholm, samt Världskulturmuseet i Göteborg.

SMVK är sedan år präglat av internt missnöje och personalkriser. Nu ska man spara pengar genom att slå samman all verksamhet. Hyran för museernas lokaler är för hög – marknadshyror som staten tar ut av sig själv, och som nu granskats av dyra konsulter som, just det, staten också betalar för. Sammanslagningen har alla förutsättningar att kosta mer än den sparar och drabba verksamheten. Många konsulter kommer dock att tjäna på processen.

ANNONS

Ingen mångfald bland cheferna

När den nya överintendenten Ann Follin tillträdde hösten 2015 med en månadslön på 95,000 kronor sjösattes arbetet med att förnya och omorganisera SMVK. Bort från områdeskunskap till förmån för politiskt mästrande i mångkultur, genus, integration och den unga generationens engagemang. Flera medier har redan rapporterat om risken att SMVK kommer att bryta mot museernas etiska regler, vad gäller att skydda kulturarv och inte låta sig styras av tillfälliga intellektuella trender.

Med en tydlig agenda att eftersträva mångfald och olika bakgrund, är SMVK:s nya ledningsgrupp en överraskning. De heter Ann, Anna, Andreas, Lars-Erik, Karl, Eva och Gundela. Istället är de som Follin rekryterar påfallande lika henne själv, i kön, ålder, ursprung och utbildningsnivå – Follin har lägstanivån kandidatexamen. Hon har nyligen anställt ny chef och biträdande chef för samlingarna: Linda Lundberg och Annica Ewing. Deras meritlistor visar att de liksom Follin inte kan några utomeuropeiska språk och inte har doktorerat.

Kontakter viktigt

Linda Lundberg har aldrig studerat eller jobbat utanför Västsverige. I sin tidigare tjänst som enhetschef samlingar vid Bohusläns Museum, bestod en viktig del i hennes arbete att nå de prioriterade målgrupperna barn, unga samt forskare. Inget ont om det museet, men Östasiatiska har en världskänd samling och verksamheten är beroende av fingertoppskänsla i kontakter med Asien.

ANNONS

Dessutom ska även tvåandra chefsposter (stabschef och biträdande chef publika möten) tillsatts utan offentlig utlysning, vilket i så fall bryter mot rekryteringsreglerna för statliga myndigheter. SMVK förklarar agerandet med att det skedde i samband med en omorganisation.

Dyra konsulter

För att utveckla organisationen har Follin hyrt in en konsult för 230,000 kronor, för att fundera kring vad som händer i vår omvärld. Enligt offerten ska "Känslan som folk har när de går därifrån vara Visionärt, Långsiktigt och skaka om". Ytterligare 110,000 kronor har gått till chefstester. Som extra hjälp har man lejt in HR-stöd från Rikspolisstyrelsen. Förhoppningsvis tar vederbörande med sig nyttiga erfarenheter. Just personalens omorganisation har ju varit i fokus för det kaos som nu råder hos polisen.

Besparingen kostade 336 000 kr

Och kostnadseffektiviseringen då? Hyran staten tar ut av staten är ju för dyr för att staten ska kunna bedriva sin egen verksamhet. Revisionsfirman KPMG och AIX arkitekter har till priset 336,000 kronor utrett lokalkostnaderna. Ingen i personalens arbetsgrupp har fått se något underlag till hur man kommit fram till besparingsförslaget.

KPMG:s konsult har gjort sig känd hos SMVK:s personal med orden "det bästa är att inte vara förberedd, då bidrar man bäst med nya idéer". Follin motiverar den bristfälliga hanteringen med att man jobbat in i kaklet och att information inte ska spridas i förväg. Inte ens till de egna anställda som nu sitter på skakiga stolar.

ANNONS

Klart är att utvecklingen under den nya ledningen redan lett till minskad mångfald och minskad demokrati på arbetsplatsen. Finns det då inga män med namn från Mellanöstern eller Afrika i Ann Follins kansli? Jodå, de är städare.

KULTURDEBATT:Replik: "Vi har inte brutit mot reglerna"

ANNONS