De siamesiska tvillingarna på Naturhistoriska museet.
De siamesiska tvillingarna på Naturhistoriska museet.

Västarvet tillbakavisar uppgifter i JO-anmälan

"Anmälan innehåller ett antal felaktiga påståenden."

GP har tidigare berättat om att Naturhistoriska museet JO-anmäler Västarvet på grund av konflikten kring hur man ska hantera mänskliga kvarlevor i museets samlingar, där bland annat de siamesiska tvillingarna ingår. Det är flera år av stridigheter och diskussioner mellan Naturhistoriska museet och Västarvet (som förvaltar Västra Götalandsregionens natur- och kulturarv) som nu resulterat i en JO-anmälan för brott mot museilagen.

LÄS MER: Naturhistoriska JO-anmäler Västarvet

Representanter från Västarvet har tidigare valt att inte kommentera JO-anmälan med hänvisning till att man inte hunnit läsa anmälan.

Nu mailar kommunikationschef på Västarvet, Jaana Atosuo, en kommentar till GP. Västarvet menar att JO-anmälan innehåller felaktigheter.

"I och med anmälan som skickats in till Justitieombudsmannen av Leif Lithander, naturvårdsintendent på Göteborgs naturhistoriska museum så avvaktar Västarvet eventuella åtgärder från JO. I anmälan till JO påstås att Västarvets ledning hanterat styrelsens beslut om gallring av mänskliga kvarlevor på ett felaktigt sätt. Detta tillbakavisas. Anmälan innehåller också ett antal felaktiga påståenden om ansvar och beslutanderätt över samlingarna som kommer att bestridas om JO väljer att ta sig an ärendet. När ett eventuellt besked från JO kan väntas är oklart i nuläget."

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.