Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
"Synliggör kvinnor på ett förtjänstfullt sätt" skriver juryn om forskarna Maria Sjöberg (till vänster) och Lisbeth Larsson (till höger) vid Götegorgs universitet. De får årets Humantankpris för sitt digitala kvinnobiografiska lexikon.

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon prisas

Forskarna Lisbeth Larsson och Maria Sjöberg vid Göteborgs universitet får 2018 års Humtankpris. "Synliggör kvinnor på ett förtjänstfullt sätt" anser juryn.

Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap med genusinriktning, och Maria Sjöberg, professor i historia, vid Göteborgs universitet får 2018 års Humtankpris för sitt arbete som projektledare för Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

"Genom detta lexikon har nya perspektiv på Sveriges historia tagits fram vilket bidrar till en större och djupare förståelse för de människor som levt innan oss men som också har bäring in i vår tid. Svenskt kvinnobiografiskt lexikon är ett mycket välkommet bidrag som i hög grad hjälpt till att fylla de kvinnliga tomrummen i Sveriges historieskrivning". skriver juryn bland annat i sin motivering.

Lisbeth Larsson professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet. Bild: Fotograf Johan Wingborg

LÄS MER: Ett lexikon som lyfter kvinnorna

"Ett erkännande av genusvetenskapen"

Det nya digitala lexikonet (www.skbl.se) lanserades den 8 mars i år. Det är ett fritt tillgängligt, på svenska och engelska och synliggör betydelsefulla kvinnor ur Sveriges historia.

Lisbeth Larsson, som även i många år skrivit litteraturkritik i Göteborgs Posten, ser priset som ett erkännande av genusvetenskapen som forskningsfält:

– Lexikonet visar också det stora kunnande som vuxit fram inom fältet och som gjort att vi tillsammans har kunnat skapa en forskningsinfrastruktur som kommer att initiera ny forskning, säger hon i en kommentar till priset på universitetets hemsida.

Maria Sjöberg Historiska Studier vid Göteborgs universitet. Bild: Johan Wingborg

Hon gläds åt att detta kommer att ge ökade kunskaper om kvinnors samhälleliga villkor och deras bidrag till samhällets utveckling.

LÄS MER: Ett praktverk om Göteborgs kända kvinnor

Maria Sjöberg poängterar att Lisbeth Larsson i flera decennier drivit frågan om ett kvinnobiografiskt lexikon, och därför ska ta på sig en stor del av äran. För projektledarna är det samtidigt viktigt att understryka att lexikonets tillkomst bygger på samarbete mellan institutionerna för litteratur, idéhistoria, religion och historia, Språkbanken, Humanistiska biblioteket och en rad specialister runt om i landet.

– De omkring 380 författarna till lexikonets 1 000 biografiska artiklar har alla gjort en ovärderlig insats, konstaterar Maria Sjöberg på universitetets hemsida.

Projektgruppen har ansökt om medel för att utöka och utveckla databasen, men ännu inte fått något besked. Att behovet finns är dock tydligt för redaktörerna.

Tankesmedjan Humantank består av ett samarbete mellan humanistiska fakulteter vid femton svenska universitet och högskolor. Den startades 2014 i syfte att stärka humanioras roll ute i samhället och inom akademin.

Deras pris delas varje år ut till ”en akademiker som särskilt förtjänstfullt synliggjort humanioras betydelse i offentligheten”.

Lisbeth Larsson och Maria Sjöberg tar emot priset 28 september, i samband med ett seminarium i Gamla hovrätten vid Göteborgs universitet.

Hela juryns motivering:

"Pristagarna har på ett mycket förtjänstfullt sätt synliggjort 1 000 svenska kvinnor och deras insatser inom konst, vetenskap och politik, från medeltid till nutid. Larsson och Sjöberg har inte nöjt sig med att bara konstatera att kvinnorna saknats i befintliga biografiska verk. De har i stället reviderat själva utgångspunkten för denna frånvaro genom att förändra källmaterialet. I ett projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond har pristagarna samlat material om ofta förbisedda kvinnor och deras gärning i en databas på svenska och engelska. Denna databas har tillgängliggjorts för både forskare och allmänhet i Sverige och internationellt. Genom Svenskt kvinnobiografiskt lexikon har nya perspektiv på Sveriges historia tagits fram vilket bidrar till en större och djupare förståelse för de människor som levt innan oss men som också har bäring in i vår tid. Svenskt kvinnobiografiskt lexikon är ett mycket välkommet bidrag som i hög grad hjälpt till att fylla de kvinnliga tomrummen i Sveriges historieskrivning".

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.