Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Starka protester mot urholkad arkeologi

Stadsmuseet lägger ner fältarkeologin för att satsa mer på publik verksamhet. Helt galet, menar upprörda arkeologer. De kritiserar museets nya inriktning men framförallt ledningens sätt att sköta omorganisationen.
- Museichefen Ingrid Lomfors verkar tycka att Stadsmuseet skall prioritera aktiviteter som breddar och lockar stor publik. Är det ett enda stort kulturkalas hon vill ha? undrar Petra Rudd.
Hon, Thomas Johansson och Lillemor Olsson har alla tre arbetat som vikarierande och projektanställda arkeologer på Stadsmuseets enhet för natur- och kulturvård sedan 2002-2003. I dag undrar de vem som i framtiden skall ansvara för Göteborgs fornlämningar och fungera som remissinstans om Stadsmuseet avsäger sig uppdraget och gör sig av med kompetensen.
- Den arkeologiska delen av Stadsmuseets verksamhet har hållit på att avvecklas i flera år utan att det finns något beslut om det. Vår verksamhet har setts över vid flera tillfällen utan att vi har fått ta del av resultatet. Men signalerna från ledningen har varit att vi skall läggas ner, säger Thomas Johansson.
I enheten för natur- och kulturmiljövård ingår, förutom fältarkeologi, även byggnadsvård och naturvård. Den anlitas av bland andra länsstyrelsen och förvaltningar i staden för utredningar och utlåtanden i planläggningsärenden. Hela enheten är nu föremål för en större omorganisation.
Enligt Petra Rudd har enheten krympt under de senaste åren. Tjänster tillsätts inte och antalet projektanställda har minskat från tolv till fem sedan 2005.
Vid kulturnämndens sammanträde den 19 juni skall politikerna ta ställning till Kulturförvaltningens förslag som innebär en rejäl kursändring. Inte bara fältarkeologin skall avslutas. Byggnadsvården skall inte längre utföra antikvariska kontroller utan vara inriktad på medborgardialog. Och naturvårdsansvaret flyttas över till park- och naturförvaltningen.
Hela enhetens fokus flyttas "från bevarande och kontroll av kulturvärden till framåtsyftande dialogprocesser kring stadens utformning och framtid." Ledningen menar att det stämmer med museets huvudinriktning på pedagogik och publik verksamhet och ambitionen att nå nya grupper i samhället.
- Skitsnack, säger Margita Björklund (fp) som fram till i höstas satt som vice ordförande i kulturnämnden. Fattar inte förvaltningsledningen att Stadsmuseet också är ett arkeologiskt museum? Ett museums huvuduppgift är att vårda, forska, visa och samla. Det är bevarandet som gör museet unikt. Annars kan det lika gärna vara ett kulturhus.
Petra Rudd, Lillemor Olsson och Thomas Johansson tycker att ovissheten om verksamhetens framtid har varit värst, men bemötandet från museiledningen har också påverkat. Under våren har företagshälsovården varit inkopplad för att kartlägga arbetsförhållandena på enheten och ge förslag på åtgärder.
I rapporten slås fast att "Stressnivån och hälsopåverkan är oacceptabel. Beslut måste fattas om mål, inriktning, innehåll, volym, bemanning mm." Dessutom måste kommunikationen mellan medarbetare och ledning bli bättre och genomsyras av "god etik och moral."
Petra Rudd, Thomas Johansson och Lillemor Olsson anser att tankarna om att lägga ner fältarkeologin drivs av förvaltningschef Kennet Johansson och museichef Ingrid Lomfors utan dialog med personalen.
De berättar om en ledning som inte är intresserad av enhetens arbete, om kollegor som blivit utskällda på möten och är sjukskrivna. De säger också att Ingrid Lomfors har satt munkavle på personalen vilket Lomfors förnekar.
Ingrid Lomfors tycker inte att det är bra att processen har dragit ut på tiden, men menar i likhet med Kennet Johansson att kommunikationen har skötts fortlöpande och på ett tillfredsställande sätt.
- Det här är gamla och svåra problem som har legat i organisationen i många år. Jag har löst det så gott jag har kunnat. Det är inte lätt att ställa om, ta till sig förnyelse och anpassa sig till beslut som man kanske inte gillar. Men det är mitt ansvar att vi levererar det vi ska och att personalen mår bra, säger hon.
Hon förklarar en del av omorganisationen med att det är svårt som kommunal förvaltning att ta del av den nya konkurrensutsatta marknad som gäller för fältarkeologin.
- Kraven har förändrats de senaste åren. Vi har inte den juridiska, ekonomiska, vetenskapliga och tekniska kompetensen. Det gäller personalen, men också strukturen på museet. Men vi kommer fortfarande att vara remissinstans, säger Ingrid Lomfors.
Men de tre arkeologerna är skeptiska.
- Stora områden riskerar att exploateras utan tillräcklig hänsyn till natur- och kulturmiljön. Göteborg har en översiktsplan på gång och det planeras för Södra älvstranden. Det är viktigt att det förs en öppen diskussion om enhetens framtida inriktning och att det sedan fattas ett politiskt beslut där alla är införstådda med effekterna, säger Petra Rudd.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.