El Sistema med dirigenten Ron Davis Alvarez. Bild: Nicklas Elmrin
El Sistema med dirigenten Ron Davis Alvarez. Bild: Nicklas Elmrin

GP Kultur: Skär inte ned på El Sistema

El Sistema-undervisningen i Göteborg är nedskärningshotad. Stiftelsens styrelseordförande Eric Sjöström skriver i ett debattinlägg om varför stadens politiker bör fortsätta satsa på musikverksamheten för unga i framförallt utsatta områden: "En av de viktigaste insatserna för ökad integration".

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

På tisdag den 18 december fattar stadsdelsnämnden i Västra Göteborg beslut om att lägga ner delar av El Sistema-undervisningen i Tynnered. En musikverksamhet inom kulturskolan som bedrivs på två skolor och engagerar närmare 450 barn och deras familjer varje vecka.

El Sistema är en utprovad metod som främjar social och intellektuell utveckling för individ och samhälle, som skapar alternativ bortom sociala orättvisor, våld och kriminalitet.

Kör- och orkesterskolan El Sistema föddes i Venezuela 1975 och finns nu i cirka 70 länder. I Venezuela är en miljon barn engagerade i El Sistema. I Sverige finns verksamheten på 40 platser över hela landet – framför allt i utsatta områden – och involverar 10 000 barn och med dem cirka 40 000 familjemedlemmar. För snart tio år sedan startade den första svenska modellen av El Sistema i just Göteborg. Först ut var Angereds kulturskola, som såg att detta kunde vara ett verktyg för barn att skapa sig en bättre tillvaro. Inom kort spreds undervisningsmetoden till hela Göteborg och många andra kommuner.

El Sistema verkar framförallt där behoven och ojämlikheten är som störst. Alla barn har rätt till och ska få möjlighet att komma i kontakt med musik oavsett bakgrund eller ekonomiska förutsättningar. Därför finns ingen tröskel in till El Sistema. Här krävs inga förkunskaper för att vara med. I gruppundervisning, med gemensamt uppsatta målbilder, utvecklas barnen tillsammans

En nationell studie från Högskolan för scen och musik i Göteborg från i höstas visar att barns ursprung och föräldrarnas utbildningsnivå och kulturella kapital har stor betydelse för om barn deltar i kulturskolan eller inte. Den typiska svenska kulturskoleeleven är i dag en svenskfödd flicka med välutbildade föräldrar. Bland barn till musikutövande föräldrar fortsätter två av tre i den frivilliga utbildning som kulturskolan erbjuder efter årskurs sex. Förhållandet är det omvända när det gäller barn som inte har någon musikutövande familjemedlem. Kort sagt, föräldrastöd är en avgörande faktor för barns deltagande i kulturskolan trots idealet och målet att kulturskolan ska vara tillgänglig för alla. Undantaget utgörs just av El Sistema, som arbetar uppsökande och involverar hela familjen.

Fram till nu har det funnits en politisk samsyn över partigränserna där El Sistema ses som en av de viktigaste insatserna för ökad integration. Runt om i Sverige startas varje termin nya verksamheter.

El Sistemas snabba framväxt i Sverige har också rönt internationell uppmärksamhet och nyfikenhet. Den svenska modellen är förebildande. Ska Göteborg nu gå i motsatt riktning, i en stadsdel med stora skillnader i socioekonomiska förutsättningar? Det är min förhoppning att politikerna i stadsdelsnämnden i Västra Göteborg väljer att inte skära ner på en väl beprövad metod för att ge alla barn förutsättningar för ett rikare liv.

Eric Sjöström , styrelseordförande stiftelsen El Sistema Sverige