Sex romaner med efterglöd

GP:s Mikael van Reis har läst sex romaner som varit väsentliga för honom under året 2017. Gemensamt för dem alla är den kvinnliga upplevelsen av andra världskriget, vårt stora krig.