Sex doldisar i Göteborgs restaurangvärld lyfts fram

I restaurangguiden ”Not so white guide” för 2022 lyfts sex doldisrestauranger från Göteborg fram. Bland annat hyllas det etiopiska, argentinska och kaukasiska köket.