Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

S förlorade striden<br>om teatermomsen

Beslutet om att sänka anslagen till de teatrar som i höstas fått rätt att dra av full moms ligger fast. Oppositionen i kulturutskottet lyckades inte få med de borgerliga ledamöterna i sin protest.
Kulturutskottets ordförande Siv Holma (v) var besviken efter dagens sammanträde. Så även utskottets vice ordförande Cecilia Wikström (fp) som även hon är starkt kritisk till regeringens och kulturministerns agerande, men som vill gå en annan väg än oppositionen.
Innan kulturutskottets sammanträde uttryckte Siv Holma förhoppningen att ledamöter skulle kunna komma överens över blockgränserna och med gemensamma krafter arbeta för att ändra regeringens beslut i momsfrågan.
- Socialdemokraterna hade ett förslag på ett tillkännagivande till regeringen att de institutioner som fått momsbefrielse skall få behålla pengarna, men det kunde vi alltså inte enas om. Ingen av de borgerliga ledamöterna ville ställa upp på förslaget, berättar Siv Holma.
Om utskottet hade varit enigt hade det varit möjligt att pröva momsfrågan i riksdagen och om det sedan även fanns en majoritet där skulle regeringen kunna tvingas att ompröva sitt beslut.
- I sak tror jag inte att vi är särskilt oense. Min bedömning är att vi hade haft större möjlighet att få igenom det här om vi hade gjort gemensam sak. Bromsen sitter inte på kulturdepartementet utan på finansdepartementet, säger Siv Holma.
Cecilia Wikström har tidigare uttalat sig kritiskt om hur regeringen agerat i momsfrågan. Hon menar dock att socialdemokraternas initiativ under dagens sammanträde var kraftlöst och inte väl underbyggt. Hon vill avvakta Kulturrådets analys av effekterna av sänkta anslag som beräknas vara klar om en månad. Svaren på den enkät som skickades ut till de cirka två hundra institutioner och fria grupper som drabbats har just kommit in till Kulturrådet.
- Regeringen säger att det är frågan om ett nollsummespel och scenkonstinstitutionerna menar att de sänkta anslagen får stora negativa konsekvenser. Vi måste ta reda på vad som gäller, säger Cecilia Wikström.
Hon kommer nu att intensifiera dialogen med regeringen och säger att det skulle kunna bli aktuellt att väcka en motion i riksdagen men hoppas att det inte skall bli nödvändigt.
- Man kan ju också tänka sig att regeringen i vårens tilläggsbudget åtgärdar den oreda som den har ställt till med, säger hon.
- Nu är det läge för positiva signaler från kulturdepartementet och regeringen och inte att det kommer den ena frågan efter den andra där regeringen visar sin okunskap när det gäller kulturfrågor. Vi kunde utan tvekan ha önskat oss en bättre start, säger Wikström.
Anser du att kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) inte klarar att driva kulturfrågorna i regeringen?
- Hon kanske behöver mer tid på sig, säger Cecilia Wikström.
Bakgrunden till frågan är regeringens beslut att sänka statsbidraget till ett antal kulturinstitutioner som efter en dom i EG-domstolen fått det glädjande beskedet att de har rätt att göra fullt avdrag för moms. Ett beslut som bland annat innebar bland att Göteborgsoperan, Göteborgssymfonikerna och Västsvenska teater och dans i Uddevalla skulle få behålla de 54 miljoner kronor som striden gällt.
Glädjen minskade snabbt när sedan regeringen i sitt regleringsbrev till Statens kulturråd meddelade att kulturbidragen till de kulturinstitutioner som fått tillbaka momsen skulle anpassas "så att effekterna av förändringarna i avdragsrätten för mervärdesskatt neutraliseras".

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.