Husvisning. I Episod korsas livsvägarna för tre par, ett äldre som ska sälja huset och två spekulantpar. Bild: Urban Jörén
Husvisning. I Episod korsas livsvägarna för tre par, ett äldre som ska sälja huset och två spekulantpar. Bild: Urban Jörén

Rolig Norén om slitsamt parliv

I Lars Noréns pjäs Episod korsas livsvägarna för tre par. Lis Hellström Sveningson ser famlande gester och vardagsdialog upphöjas till existentiell poesi.