Stillbilder från videoverket
Stillbilder från videoverket "Alien Nation", 2016 av Camilla Edström Ödemark. Bild: Camilla Edström Ödemark

Recension: Olof Marsa och Kristina Lindberg på Galleri Box – Camilla Edström Ödemark på Galleri 54 –Tommy Hilding på Galleri Thomassen

Sara Arvidsson har sett tre sevärda galleriutställningar i Göteborg, som samtliga föder tankar kring hur vår tid kommer att minnas.