Recension: ”I Picassos öga” på Bohusläns museum

Pablo Picassos grafiska verk presenteras i en omfångsrik satsning på Konsthallen vid Bohuslän museum. GP:s kritiker Sara Arvidsson konstaterar att verken många gånger är mästerliga, men att presentationen är för planenlig och vördnadsfull.