Aliento, från 1995. Kommer man nära verket Aliento och andas ut framträder porträtt från tidningarnas dödsannonser i den livgivande imma som bildas på glaset. Bild: Thierry Bal
Aliento, från 1995. Kommer man nära verket Aliento och andas ut framträder porträtt från tidningarnas dödsannonser i den livgivande imma som bildas på glaset. Bild: Thierry Bal

Oscar Muñoz framkallar Colombias politiska historia

Åres Hasselbladspristagare Oscar Muñoz närmar sig frågor om individuell etik och sitt hemlands politiska historia genom fotografiet. Johannes Björk hyllar ett val som är både vågat och tidsenligt.