Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Moderaterna vill se över kulturskolan och bidragen

Kristina Tharing (M) andre vice ordförande i kulturnämnden har varit politiskt aktiv i 40 år, först som fritidspolitiker och sedan 12 år som kommunalråd.

Vi har stämt träff vid den lilla barnteaterscenen i Trädgårdsföreningen, välkänd mark för Kristina Tharing som varit event-ledare för parken och kommer ihåg när Bamse bytte om på kontoret.

– Barnteaterscenen är ett exempel på ett bra sätt att använda skattepengarna. Den är öppen för alla, förskolorna kan komma hit och dessutom gynnas fria teatergrupper.

LÄS MER: Liberalerna vill att kulturen ska ta mer plats

Förutom att vara ansvarsfull med göteborgarnas pengar tycker hon det viktigaste i kulturpolitiken är att det finns en likvärdig tillgång på kultur.

Hur ska ni uppnå det?

– Kulturnämnden håller på att göra en översyn av kulturstöden som behöver förnyas och bli mer transparenta, så de som söker vet vad som krävs. Vissa har haft en direktlinje till stöd och har inte behövt söka, som Alfons Åberghuset, de har blivit lite av främmande fåglar och nya grupper upplever att det är svårt att komma till. Nu finns stöd för att se över här typen av bidrag.

– Vad gäller likvärdig tillgång till kultur för barnen är skolan ett fantastiskt verktyg. Vi ser att barn i Angered och i Biskopsgården har mindre tillgång till kultur än barn i Centrum och Linné, men frågan har legat ute i stadsdelarna. Nu när vi samlar förskola och grundskola under en huvudman så har vi större möjligheter att nå skolan.

Hur mycket av budgeten vill Moderaterna lägga på kulturen i Göteborg?

– Det går ju alltid att lägga mer pengar, men i första hand ska vi titta på vad vi gör med pengarna. Hur mycket går till administration och hyra? Och hur fördelas stöden? Vi ska vara varsamma med pengarna. Moderaternas budget ligger ungefär i linje med socialdemokraternas.

Hur tycker ni att kultur ska finansieras?

– Den kan finansieras på många olika sätt, vi har ju den kommersiella kulturen, sedan har vi subventionerad kultur, vi subventionerar ju opera, det är ett sätt att få tillgång, även om man kan diskutera vilka det är som går dit och sen är det kulturstöd som jag ser som hjälp för fria grupper i första hand, de ska absolut inte konkurrera med näringslivet. Den konstnärliga friheten måste ju finnas, men sponsring är inte fel, jag tror också att vi skulle kunna söka mer EU-medel.

Varför är kultur viktigt?

– Av många olika anledningar. Kultur är bra för våra sinnen och för vår kreativitet. För barn är det viktigt att få prova på många olika uttryck.

Behöver kulturen vara nyttig eller kan den få existera i egen rätt?

– Kulturen har ett egenvärde men bidrar också till nytta. Den stimulerar våra sinnen, väcker tankar och känslor samt påverkar och utvecklar oss.

Hur ser du på kulturutbudet i Göteborg?

– Jag tycker det är brett. Det finns jättemycket som jag inte har en susning om, det är jättebra att det finns kultur för olika åldrar och intressen. Vi har fantastiska museer, och kompetenta kulturarbetare.

Finns det kultur som du inte vill se i Göteborg?

– Ickedemokratiska yttringar, höger eller vänster, vill jag inte se. Om det har med kultur att göra, vet jag inte. Men det är jättesvårt, det fria ordet ska vi inte strypa.

Kultur som du gärna vill lyfta fram?

– Svårt ... jag säger kulturskolan, där finns morgondagens kulturutövare. Men jag tror vi kan utveckla kulturskolan mer.

Om du skulle tipsa en vän om kultur i Göteborg, vad skulle det vara?

– Konsert i Trädgårdsföreningen!

Hur mycket ska en museibiljett kosta?

– Någonstans ifrån måste intäkterna komma. Moderaterna vill se över entréavgifterna, det betyder inte automatiskt att de ska höjas. Vi vill att det ska vara tillgängligt, men samtidigt ska de som kan betala. I andra länder finns system med fri entré vissa dagar till exempel. Det vill vi att förvaltningen ska utreda.

Vilken roll ska stadsdelsbiblioteken spela?

– Det spelar en stor roll för människor i stadsdelarna. Men som mycket annat i Göteborg så är det inte likvärdigt. För att ta tillvara på kompetensen och resurserna behöver man se staden som en helhet, därför är det en fördel att centralisera biblioteken.

Hur ser ni på kulturskolan?

– Kulturskolan är ett jättebra verktyg för att barn ska komma i kontakt med kultur. Vi vill utreda kulturskolans organisation, utbud och hemvist. Kulturskolorna har varit väldigt förknippade med de kommunala skolorna. Nu när skolan centraliseras vill vi se över om kulturskolan ska ligga kvar i stadsdelarna, i grundskolenämnd eller i kulturnämnden. Man kan också fråga sig om den bara ska vara kommunal, eller kan man använda sig av fria grupper, eller studieförbund? Det kanske finns fler som kan bidra? Kan kulturskolan vidgas ytterligare?

Vad ska den kosta?

– Svår fråga, idag ligger den 200 kronor per termin, det finns säkert de som inte söker för att de inte har råd. Men största problemet är att det inte finns plats. Vi måste utöka för att bygga bort kön. Hur ska vi göra det? Det behöver vi också se över.

Var står du i följande frågor?

Burka songs-debatten: var det rätt att ställa in?

– Det blev rätt. Det är skillnad om det är kommunen som bjuder in eller om det är en fri aktör som Litteraturhuset som står på egna ben. Men det verkar inte som om arrangemanget var genomtänkt från början. Man kan inte sätta munkavle på kulturen. En läxa är att tänka till före nästa gång.

Truckstop Alaska: är undergroundklubbar viktiga?

– Kulturyttringar är bäst när de kommer underifrån, men olaglig alkoholförsäljning kan inte försvaras.

Skolbiblioteken: ska de finnas på alla skolor?

– Ja, det är lagstadgat, med jag tror inte att de fysiskt behöver ligga i samma byggnad, vissa skolor använder stadsdelsbiblioteken. Det ser lite olika ut, nu när biblioteken centraliseras finns en bättre chans att göra en översyn

Bokmässan: ska alla utställare välkomnas oavsett politisk ståndpunkt?

– Bokmässan drivs ju i privat regi, men det var konstigt när de inte kunde bestämma sig. Jag värnar om det fria ordet och frågan är var gränsen går när man börjar exkludera, men vill man ha med organisationer som vill störta demokratin? Bokmässan måste avgöra avgöra själva.

Vattenspelet vid Götaplatsen: fint eller fult?

– Jag har ingen åsikt. Men trafikkontoret skulle ha pratat med kulturförvaltningen. Det är ett typexempel på staden i stuprör. Självklart ska vi försköna, men vi ska vara aktsamma om göteborgarnas pengar. Detta var inte särskilt bra skött. Det borde ha samordnats bättre.

Eternal employment, Västlänkskonsten vid Korsvägen: Vad tycker du?

– För mig är det bara konstigt.

Higab och hyrorna: hur ska kulturutövare ha råd?

– Higab ska inte syssla med kulturstöd. Om vi ger kulturutövare särskilda villkor, vilka fler ska få det? Men alla fastighetsägare har ett ansvar och man kan inte rycka undan mattan för en verksamhet, ska hyrorna höjas måste det ske gradvis. Det är bra om vi kan prata med varandra, och det är vad vi gör nu. Staden måste utvecklas men det måste finnas en framförhållning så hyresgästerna vet vad som gäller. Och har man fått ett rivningskontrakt så är det just ett rivningskontrakt.

Filmhus i Göteborg: ska vi ha det?

– Ja, det ska vi säkert ha. VG-regionen tycker ju det. Jag har absolut inget emot det. Men vi måste ta hand om det vi har. Vi behöver nya magasin, Konstmuseet ska byggas ut, Röhsska byggs om, likaså Sjöfartsmuseet.

Kristina Tharing

Ålder:

57 år.

Förtroendeuppdrag:

Kommunalråd, andre vice ordförande i kulturnämnden, andre vice ordförande i grundskolenämnden, styrelsen för Sveriges museer, m m.

Kulturupplevelse som berört dig mest i livet?

– Jesus Christ Superstar på Scandinavium 1972, jag var i tioårsåldern. En stor musikupplevelse, med allvar i botten. Vi pratade mycket om den efteråt.

Mest utnötta bok?

– Godnatt lilla Björn .Min pappa läste den för mig till pärmarna lossnade.

Senast sedda film?

– Jag tror det var Björn Borg senast på bio.

Mest minnesvärda teater?

– Sista dansen av Carin Mannheimer på Stadsteatern.

TV-serie du ser fram emot?

– Jag gillar svenska serier, som Saltön och Gynekologen från Askim. Nu ser jag fram emot nästa säsong av Vår tid är nu.

Musik som aldrig blir gammal?

– Jag älskar reggae. Jag var på Jamaica 1983 och såg en konsert med Yellowman, bland annat. Och så tycker jag om dansbandsmusik, om jag slipper att dansa.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.