Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Visning av konstverk gjorda av patienter på Lillhagen. Bild: Olof Ohlsson
Visning av konstverk gjorda av patienter på Lillhagen. Bild: Olof Ohlsson

Boel Ulfsdotter: Låt konsten från Lillhagen smycka Västlänken

Patienternas bilder i Lillhagens kulvertar är en viktig del av berättelsen om Göteborg, skriver Boel Ulfsdotter som menar att de borde ges nytt liv som en del av utsmyckningen av Västlänken.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Patientmålningarna på Lillhagens sjukhus ställer oss inför komplexa frågor och svåra beslut. Området har fått ny bebyggelse ovan jord där sjukhuset en gång stod. Återstår att avgöra hur man bäst gör med dess kvarvarande kulvertar på grund av de där placerade målningarna.

LÄS MER: Känslosamt farväl till Lillhagens kulvertkonst

Jag menar att de som är i tillräckligt gott skick måste bevaras. Storheter som Vincent van Gogh, Carl Fredrik Hill och Sigrid Hjertén har redan banat vägen i konsthistorien, på ett sätt som även sätter ett värde på Lillhagens kulvertmålningar och placerar in dem i ett större, bildvetenskapligt sammanhang. Bevarandefrågan är i mina ögon därför central, men bilderna utgör dessutom en del av berättelsen om Göteborg. Vi måste alltså dessutom diskutera målningarna som en del av ett lokalt kulturarv.

Problemet är att patientmålningarnas ingår i kapitlen om stadens mer solkiga berättelse – oavsett att också den numera så omtyckte göteborgskoloristen Åke Göranssons målningar finns där i kulvertarna. Obenägenheten från beslutsfattande organ att ägna målningarna ett tydligt intresse väcker därför frågan om man vill revidera stadens historia genom att låta grävskoporna göra slut på dem. Vips! Så har de aldrig funnits.

Filmteam borde följa

Istället borde Stadsmuseet ta ett kliv framåt och kosta på dem en antikvarisk undersökning som ger besked om deras skick efter alla år i underjorden. Några bilder har möjligen så stora fuktskador att de inte går att rädda, medan det skulle kunna vara mödan värt att bevara ett antal andra. Var skall målningarna då placeras? Det finns andra som har bättre kännedom om detta än jag, men kanske finns det plats i någon av Västlänkens offentliga miljöer? Målningarna och flyttningen av dem skulle mycket väl kunna ingå i den budget för offentlig utsmyckning som finns knuten till projektet.

LÄS MER: Färgstarka systrar och andra kolorister

I vilket fall som helst jag ser framför mig ett arbete som redan från första minuten bör följas av ett litet filmteam. Den färdigställda filmen blir sedan tillsammans med de bevarade verken ett utmärkt bidrag till festligheterna år 2021.