Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det torde vara självklart att man inte ”främjar och tillgodoser intressen” för sådana verksamheter genom att höja hyrorna på de tillhandahållna lokalerna så mycket att de måste flytta eller upphöra, skriver Walter Ruth, ordförande i Konstnärernas kollektivverkstad.

Higab bröt mot ägardirektivet

Higabchefen vilseleder när det gäller bolagets uppdrag och principerna för hyressättningen, skriver Walter Ruth, ordförande i Konstnärernas kollektivverkstad.

I GP förra veckan skrev Higabs affärsområdeschef Johan Carlsson:
”Som kommunalt bolag följer vi kommunfullmäktiges ägardirektiv. Om Higab inte tar ut relevanta hyror i enlighet med ägardirektivet bryter vi mot både aktiebolagslagen och konkurrenslagen. Tidigare ägardirektiv innehöll inga särskilda principer för kulturverksamheter. Och i Higabs uppdrag ingår inte att stötta någon kund/hyresgäst genom att subventionera hyror.”
Det är sant att det inte står något om särskilda principer för kulturverksamheter i det gamla ägardirektivet som gällt från 2002 till januari 2017. Där står faktiskt ingenting alls om hyressättning och således inte heller att Higab har haft ägardirektiv att tillämpa marknadsanpassade hyror.


Däremot framgår av ägardirektivet att Higab ska stötta en viss kategori av sina hyresgäster.
”Bolaget skall främja och tillgodose intressen för i huvudsak mindre företag och organisationer genom att tillhandahålla för dessa rörelser lämpliga lokaler”.
Det torde vara självklart att man inte ”främjar och tillgodoser intressen” för sådana verksamheter genom att höja hyrorna på de tillhandahållna lokalerna så mycket att de måste flytta eller upphöra.
Genom att tillämpa samma hyressättningsprincip för mindre företag och organisationer som för övriga kunder har alltså Higab brutit mot sitt ägardirektiv.
På gp.se skriver Carlsson:
” ... andelen lokaler för kulturverksamheter … är en liten del av Higabs bestånd utan synbar påverkan på resultatet. Higab gör alltså inte vinst på kulturlivet, varken före eller efter hyresjusteringar.”

Men de ”marknadsmässiga” hyror på kulturlokaler som Higab krävde innan kommunstyrelsen stoppade galenskapen ligger genomgående på nivåer långt över Higabs kostnader för drift och långsiktigt underhåll av lokalerna – således: Vinst.
I artikeln hävdar Carlsson att det vore lagbrott att inte behandla alla sina kunder lika. Men kommunfullmäktige beslutade i januari just att kulturverksamheter ska behandlas annorlunda genom att undantas från marknadsmässiga hyror:
”För hyressättning till föreningslivet och kulturverksamheten ska bolaget dock tillämpa en särskild modell/princip som fullmäktige fastställer.” ... För övriga fastigheter tillämpas marknadsmässig hyra”.

Carlsson skriver avslutningsvis: ”Ökat samutnyttjande av lokaler kan vara ett sätt att sänka kostnader för hyresgäster.”
Han skulle behöva lära sig mer om arbetsprocesserna i professionell konst- och kulturverksamhet och vilka krav dessa ställer på lokaler. Välkommen på en prao-period.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.