Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Gabriel Byström: Gabriel Byström: Licensmodellens dagar är räknade

Det här är en krönika. Ställningstaganden är skribentens egna.

Det ägde rum ett informellt möte på Kulturdepartementet i mitten av veckan. Departementets stabschef Marcus Hartmann träffade några allianspolitiker för att diskutera en brännande fråga: finansieringen av public service. De senaste veckornas händelser hade gjort läget akut. Signalen från departementet var tydlig: arbetet med att ta fram ett nytt avgiftssystem måste snabbas på. Licensfinansieringens dagar är räknade. Eller som en person med mycket god insyn i diskussionerna konstaterar: ”Det finns ett före och ett efter Radiotjänsts agerande.”

Under många år puttrade public service på i trygg lunk. Finansieringen sköttes via licensen, de tio procent som skolkade upprörde några få. Den politiska enigheten, bortsett från några gapiga moderater och folkpartister, var närmast total. Licensen skulle lämnas orörd.

Så kom Martin Holmgrens utredning tidigt i höstas. Den erfarne lagmannen från Nacka hade noterat att finansieringsfrågan hade börjat röra på sig politiskt. De fastlåsta positionerna var förändrade, det var plötsligt möjligt att föreslå en annan finansieringsform. Holmgren skissade på det som med all sannolikhet kommer att genomföras längre fram. En avgift som tas in av Skatteverket men som ändå inte är att betrakta som en skatt. Avgiften ska finnas utanför de årliga budgetöverläggningarna.

Det fanns bara en hake: frågan var inte förankrad i finansdepartementet. Anders Borg och hans hårdföra tjänstemän satte sig på tvären och det fladdrade till på kulturdepartementet. Snabbt var flera partier överens om att licensen nog kanske ändå var ett bra sätt att betala för tv och radio i allmänhetens tjänst.

Det var innan Radiotjänst började jaga mobilinnehavare med blåslampa häromveckan. Det var innan partierna insåg att det finns betydande politiska risker med en fortsatt licensfinansiering. ”Naturligtvis har Radiotjänsts agerande snabbat på utvecklingen. Det är en olycklig konsekvens om folk tappar förtroendet för public service på grund av detta.”, säger till exempel Folkpartiets mediepolitiske talesperson Ulf Nilsson.

I dag är de flesta partier överens om att licensen bör försvinna. Eller som Ulf Nilsson uttrycker det: ”Licensen fungerar inte längre”. Det troliga är att allianspartierna landar i ett förslag där avgiften inte är progressiv vilket den var i Martin Holmgrens ursprungliga förslag. Alltså: storleken på den framtida avgiften avgörs inte av inkomst. Däremot kan studenter och arbetslösa komma att undantas från tv-avgiftskravet

En bra utveckling? Utan tvekan. Licensfinansieringen är provocerande obsolet till sin konstruktion. En halv miljon hushåll fuskar i dag. Det kostar 150 miljoner kronor att driva in pengarna. Till och med de mest hårdföra public service-direktörer börjar gå med på att dagens system måste förändras. Och ja, det är möjligt att konstruera ett system som säkerställer en långsiktig finansiering och som av allt att döma också kan få en bred parlamentarisk uppslutning.