Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Gabriel Byström: Gabriel Byström: En kulturdirektör som är modig och tar plats

Det här är en krönika. Ställningstaganden är skribentens egna.

På måndag eftermiddag sammanträder Göteborgs kulturnämnd på Stadsmuseet. Punkt nummer fyra på dagordningen är kort: Ny förvaltningsdirektör presenteras. Under hösten har kommunen arbetat med att finna en efterträdare till Björn Sandmark som numera är vd på Stadsteatern, ett arbete som nu är slutfört.

Men vad är det för ett pastorat den nya kulturdirektören kommer till? Hur pass dukat är bordet?

Göteborg har förvisso ett på många sätt blomstrande kulturliv med både bredd och djup, hög kvalitet och stora ambitioner inom de mest skiftande genrer. Till en viss del frukten av kommunala, regionala och nationella satsningar, mycket annat beroende av egen initiativkraft och en infrastruktur som växt fram helt vid sidan av kommunala och regionala kulturplaner.

Samtidigt finns några grundläggande problem eller kanske snarare utmaningar som en ny kulturdirektör kommer att tvingas hantera. Ett är välkänt: en alltmer accentuerad underfinansiering på många institutioner. Detta är en fråga för både kommun och region. När kraven på självfinansiering ökar och när institutioner i allt högre grad börjar drivas som företag får det konsekvenser för möjligheten till konstnärligt risktagande liksom för kontinuerligt utvecklingsarbete. Här finns en omfattande pedagogisk utmaning för en ny direktör att med kraft peka på möjliga konsekvenser av olika beslut för de politiker som är satta att prioritera, politiker som är generalister snarare än specialister. Eller som en luttrad beslutsfattare inom stans kulturliv konstaterar:

”Det är viktigt att Göteborgs politiker inser att vi riskerar att hamna på efterkälken om man inte klarar av att satsa mer, kulturen har dessvärre upphört vara en prioriterad fråga. Man kan säga mycket om Göran Johansson, han var öppen med att han inte var så intresserad av kultur, däremot förstod han att kulturen var viktig för många göteborgare”.

Göteborgs nya kulturdirektör måste också navigera med integritet i de kommunala gränssnitten. Göteborg är speciellt med den massivt kommunala bolagiseringen och den brist på transparens detta inneburit. Björn Sandmark har suttit med i styrelsen för Göteborg & Co. Är det självklart att den nya kulturdirektören ska ta över den platsen? Om kultur i grunden ska ses som en tillväxtfrämjare och turistmagnet är svaret självklart ja. Om inte är det en klok idé att ifrågasätta detta engagemang.

Ett annat viktigt område är att fortsätta förbättra relationen mellan Göteborgs kommun och Västra Götalandsregion. Att det funnits omfattande problem på kulturområdet är känt, ansvaret för det vilar tungt på inblandade politiker.

En ny kulturdirektör måste också förhålla sig till graden av offentlighet. Å ena sidan finns kravet på lojalitet från politiken, å andra sidan är det väsentligt med en direktör som också tar plats i ett offentligt samtal, som är modig också i relation till politiken, som förmår vidga utrymmet.

Vem det blir? En inte alltför vild gissning är att Folkteatern står utan vd imorn eftermiddag.