Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bokmässans vd Frida Edman, Jonas Holmberg, konstnärlig ledare för Göteborgs filmfestival och Frida Röhl, konstnärlig ledare på Folkteatern. Bild: GP
Bokmässans vd Frida Edman, Jonas Holmberg, konstnärlig ledare för Göteborgs filmfestival och Frida Röhl, konstnärlig ledare på Folkteatern. Bild: GP

Göteborgsprofilerna om valet av kulturminister

Sverige har fått en ny kulturminister i Amanda Lind (MP) och Göteborgs kulturprofiler är försiktigt positiv till valet. "Det är intressant att det är någon som inte bara har anknytning till Stockholm", säger Folkteaterns konstnärliga ledare Frida Röhl.
Björn Sandmark.. Bild: Anna Svanberg
Björn Sandmark.. Bild: Anna Svanberg

Björn Sandmark, vd för Göteborgs stadsteater.

Vad tycker du om valet av Amanda Lind som ny kulturminister?

–Jag har ingen uppfattning om henne som person, men jag förstår att hon är kulturintresserad och det är gott nog. Det behöver inte vara en utövande konstnär som blir kulturminister, det är bättre om personen har en gedigen politisk erfarenhet och så är ju fallet här. Men som sagt, jag har ingen uppfattning riktigt om henne än, vi får avvakta och se hur det går, men det finns ingen anledning att tro att det inte skulle gå bra.

Vilken blir den viktigaste frågan för henne?

– Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi inte hamnar i en situation lokalt, regional och nationellt där kulturen måste minskas och demonteras. Det finns tendenser till det, inte här, men på andra håll i landet. Det är lätt att rasera sådant som tagit lång tid att bygga upp. Kulturministern ska vara en grindvakt för kulturen och dess möjligheter.

Frida Röhl.. Bild: Nicklas Elmrin
Frida Röhl.. Bild: Nicklas Elmrin

Frida Röhl, konstnärlig ledare på Folkteatern

Vad tycker du om valet av Amanda Lind som ny kulturminister?

–Det är intressant att det är någon som inte bara har anknytning till Stockholm. Men när kulturfrågorna lyser med sin frånvaro under hela valrörelsen, blir det lika abstrakt varje gång, det kommer att ta år att förstå vad hon vill. Det enda jag ser är att hon gillar lajv och läser serietidningar. Så det blir svårt att ta ställning. Jag tycker också att det är relevant att tala om att det inte finns någon förhandsdiskussion kring kulturpolitiken, vilken är agendan? Vi står här och tolkar, försöker förstå och vara vänligt sinnade, samtidigt blir det väldigt komplicerat att förstå.

Vilken blir den viktigaste frågan för henne?

–Det finns ju många. Men byråkratiseringen inom kulturen. Vissa kulturinstitutioner har byråkratiserats med policys, dokument och papper och allt mindre handlar om det som är viktigt. Konsten måste vara fri.

Conny Brännberg.. Bild: Lasse Edwartz
Conny Brännberg.. Bild: Lasse Edwartz

Conny Brännberg, KD, ordförande för kulturnämnden, Västra Götalandsregionen.

Vad tycker du om valet av Amanda Lind som ny kulturminister?

– Jag har mött henne både i kommun- och regionpolitiken och hon har ett stort engagemang för kulturfrågor. Hon satt tidigare i SKL:s beredning för kultur och fritid, där jag också sitter och jag har ett väldigt bra intryck av henne. Hon är klok, eftertänksam och oerhört engagerad. Det var inget namn jag räknat med, men det blir ett bra namn. Hon förstår hur viktig samverkan är mellan statlig, regional och kommunal nivå.

Vilken blir den viktigaste frågan för henne?

– Det är kultursamverkansmodellen. Staten har inte höjt anslagen i samma riktning som kostnaderna, vilket kommun och region har fått kompensera för. Staten har inte tagit ansvar för detta. Det har vi sagt till Lena Adelsohn Liljeroth, till Alice Bah Kuhnke och det kommer vi att fortsätta säga till Amanda Lind.

Jonas Holmberg.. Bild: Per Wahlberg
Jonas Holmberg.. Bild: Per Wahlberg

Jonas Holmberg, konstnärlig ledare för Göteborgs Filmfestival:

Vad tycker du om valet av Amanda Lind som ny kulturminister?

– Hon är inte ett jättebekant namn för mig, så det återstår att se vilka kulturpolitiska frågor hon kommer att driva. Tidigare har ju Alice Bah Kuhnke haft ett starkt fokus på filmfrågor och en väldigt hög reformtakt, så jag hoppas att den nya kulturministern kommer att fortsätta med det.

Vilken blir den viktigaste frågan för henne?

– Min förhoppning är att hon kommer att fortsätta driva filmfrågorna framåt. Vi håller också tummen för att hon har tid och möjlighet att komma ner till filmfestivalen i Göteborg redan nu på fredag. Det är tradition att kulturministern inviger Göteborg filmfestival och det skulle vara ett väldigt bra tillfälle för Amanda Lind att bekanta sig med de mest aktuella filmfrågorna och profilera sig som minister.

Frida Edman.. Bild: Thomas Johansson
Frida Edman.. Bild: Thomas Johansson

Frida Edman, mässansvarig för Bokmässan.

Vad tycker du om valet av Amanda Lind som ny kulturminister?

– Jag är försiktigt positiv till utnämningen, och hoppas att Amanda Lind ska kunna stärka kulturens roll. Det har vacklat oroväckande bland företrädare för olika partier inför regeringsbildandet angående hur viktig kulturen är och kan anses vara. Amanda Lind är ett relativt nytt namn för mig, men jag vet att hon har varit engagerad i kommunpolitiken tidigare och jag ser det som positivt att hon är relativt ung och därför säkert kan bidra med en hel del unga och nya perspektiv.

Vilken blir den viktigaste frågan för henne?

– Jag hoppas att litteratur ska ha en självklar plats inom kulturbegreppet, och som bärare av de demokratiska värdena. Stefan Löfven klargjorde precis regeringens vilja att utveckla skolbiblioteken och kulturskolan, och jag hoppas nu att Sveriges kommuner tar det statsministern säger på allvar. Regeringen vill också arbeta för att stärka konstnärernas ekonomiska villkor, sa Stefan Löfven, och där hoppas jag att även författare ska inkluderas - så att de i framtiden får en högre och mer rimlig andel av kulturstöden.

Anna Rosengren.. Bild: Thomas Johansson
Anna Rosengren.. Bild: Thomas Johansson

Anna Rosengren, Göteborgs kulturchef.

Vad tycker du om valet av Amanda Lind som ny kulturminister?

– Amanda Lind är relativt ny för mig. Det känns bra att hon har suttit i kulturutskottet den senaste mandatperioden eftersom det innebär att hon är insatt i de kulturpolitiska frågorna. Det är positivt att hon lyfter behovet av att stärka kulturen i hela landet.

Vilken blir den viktigaste frågan för henne?

– Att stärka kulturens roll i ett hållbart samhälle. Kulturen är en oberoende kraft som behöver ges större plats i fler politikerområden. Att investera i kultur ska vara en självklarhet.

Katti Hoflin.. Bild: Thomas Johansson
Katti Hoflin.. Bild: Thomas Johansson

Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen.

Vad tycker du om valet av Amanda Lind som ny kulturminister?

– Jag får ställa mig i raden av personer som inte känner till Amanda Lind sedan tidigare. Men jag har förstått av människor som känner till henne att det är en erfaren politiker och en klok person. Och det är en bra början. Sedan är kulturpolitiken sådan att den går in i många andra områden, som utbildning, näringsliv och det sociala. Jag önskar att regeringen kan jobba mer horisontellt för att adressera de problem vi står inför. Så det är en hälsning från mig.

Vilken blir den viktigaste frågan för henne?

– Att jobba för delaktighet, att människor känner att de är en del i det politiska samtalet, att samhället inte blir polariserat.

– Sedan noterar jag också att Stefan Löfven sa under regeringsförklaringen att Läsdelegationens förslag ska bli verklighet, och där var jag tidigare ordförande, så därför är jag extra glad idag.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.