Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/6

Gör om Röde orm till cykelbana!

Göteborg är en av landets sämsta cykelstäder. Men en satsning på cyklisterna är bra för miljön, göteborgarnas hälsa och kan till och med leda till billigare bostäder.

I Göteborg görs var tionde resa till jobbet med cykel. Det gör Göteborg till en stad som utmärker sig som en av de allra sämsta i klassen. I Lund och i Malmö görs nästan varannan resa till jobbet med cykel. Det är siffror som Göteborgs Trafikkontor inte ens når upp till i sin vision för Göteborg 2035. 

Det finns förstås speciella förutsättningar med Göteborgs alla backar som gör det extra jobbigt att cykla. Men den låga prioriteringen av cykeltrafik resulterar i dåliga cykelbanor och gör det helt enkelt oattraktivt att cykla, och ofta dessutom farligt.

Los Angeles bättre cykelstad!

I Malmö och Lund diskuteras motorvägar för cyklar. Det vill säga breda och släta cykelvägar. I Köpenhamn byggs snart en andra cykelbro över hamnen och cyklandet står för 30-40 procent av alla transporter. I bilstäder som Los Angeles reserveras på vissa motorvägar en eller två filer för cyklar. En utveckling som sprider sig till andra amerikanska städer.

En kostnad-nytta-analys gjord för Köpenhamns stad 2011 visar att investeringar i cykelinfrastruktur och cykelvänlig politik är både ekonomiskt och hållbart. Varje kilometer transport med bil kostar 1,5 krona. Då har man räknat på helheten med bygge och underhåll av vägar, miljöpåverkan, tidsbesparing, samt hälso- och sjukvårdsutgifter. För varje kilometer transport med cykel tjänar staden istället 1,6 kronor. 

Sänker blodtrycket

På individnivå innebär en halvtimmes cykeltur om dagen, det vill säga tre till fyra kilometer till och från jobbet, förutom bättre ork och fettförbränning, minskade problem med blodtryck, blodfetter och olika stressymptom. Forskning visar också att en halvtimmas cykling till jobbet halverar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Trots alla fördelar ekonomiskt, ekologiskt och för välbefinnandet så saknas det i Göteborg framåtblickande satsningar på cyklandet. Göteborg är istället en stad där cykeln nästan alltid prioriteras ned, till förmån för bilen.

Usla cykelbanor

Vid Sahlgrenska sjukhuset finns en för Göteborg typisk cykelbana. Mycket cyklar i båda riktningar. En smal cykelbana, kombinerad med trottoar där fotgängare vimsar runt mitt bland cyklarna. Ojämn beläggning, som blir särskilt farlig då det är dåligt belyst kvällstid. Varje dag inträffar ett antal incidenter mellan cyklister som försöker väja för fotgängare, eller cyklister som försöker undvika krockar med bilar som korsar cykelbanan utan att se sig för. 

Samma kaos finns det på många ställer i Göteborg. Stenpiren, Stigbergstorget, Centralstationen eller St Sigfridsplan. Listan kan göras lång. Riktigt uselt fungerar det vid Marieholm där trafiken hela tiden leds om. 

Om fler ska vilja cykla måste det bli bättre vid alla dessa platser. Grundproblemet bottnar i att trafikplanerarna av gammal vana främst planerar för biltrafiken. Vid Sahlgrenska sjukhuset har idag biltrafiken fyra körfält. Här är det enkelt att ändra och ge cykeltrafiken förtur istället. En bättre och cykelvänlig lösning är två körfält till cyklisterna och två körfält för bilarna. Fotgängarna får ha trottoarerna för sig själva. 


Fler bilar får inte plats

Den här typen av omprioriteringar är också något som är till nytta för biltrafiken. Göteborg kommer att växa och förtätas med 150 000 nya invånare kommande 20-årsperiod och det finns helt enkelt inte plats för fler bilar i inne i staden. Endast genom att minska biltrafiken och samtidigt öka cyklandet och kollektivåkande kan en bra trafiklösning skapas. I extremt biltäta städer som Bangkok är medelhastigheten på biltrafiken fyra kilometer i timmen. Det går fortare att promenera. 

Det är radikala lösningar som måste till för att Göteborg ska förändras från bilstad till cykelstad. Bilismen har länge haft makten över stadsplaneringen. I den lilla skalan såväl som på en övergripande nivå måste cykeln alltid prioriteras framför bilen. 

Nya beteenden krävs

I den lilla skalan handlar det om att ändra beteenden som att använda cykelbanor och trottoarer som temporära parkeringsplatser av servicefordon, varuleveranser, hantverksinsatser, byggbaracker och annat.  Rätt förhållningssätt är att ställa bilen på gatan, och blockera för biltrafiken istället. Att ställa bilen på cykelbanan är lika fel som att köra mot rött ljus. Återigen cykeltrafiken måste gå före biltrafiken.

På planeringsnivå handlar det om rättvisa och demokrati. När ett nytt bostadshus ska byggas kräver Göteborgs stad en parkeringsplats per nybyggd lägenhet i centrala staden. Varje parkeringsplats kostar nästan en miljon att bygga. Även de som cyklar till jobbet och inte äger en bil får via hyran vara med och betala för parkeringsplatserna. 

Ger billigare hyra

Återigen helt fel prioritering. Strunta i dyra parkeringsanläggningar och om de byggs – låt bilägarna betala fulla priset. Bygg fina cykelrum istället! Det ger dessutom billigare bostäder.

På infrastrukturnivå satsas fortfarande flera miljarder varje år för att bygga ut Göteborgs redan överstora trafikapparat. Partihallslänken, Marieholmstunneln, Syrahålamotet är några stora och dyra projekt. Samtidigt visar all trafikforskning att mer vägar, fler filer på motorvägen, enbart leder till mer biltrafik och i slutändan sämre framkomlighet. I Paris har man lärt sig av detta och lägger nästan hela infrastrukturbudgeten på kollektivtrafik och cykeltrafik. 

Får mycket för pengarna

Återigen prioritering. Om pengarna som nu används för att bygga Marieholmstunneln istället skulle satsas på cykeltransporter skulle det inte vara något problem att bygga en cykelbro mellan Stenpiren och Lindholmen. Det skulle finnas pengar till att skapa cykelfiler i Allén, Oscarsleden, på Dag Hammarsköldsleden och på Hjalmar Brantingleden. Det skulle också finnas pengar till att bygga cykelfiler på alla tre- och fyrfiliga motorvägsinfarter in till Göteborg. 

En sådan satsning skulle skapa möjligheter för cyklister att snabbt och bekvämt susa fram i en egen fil.  Med elcykel blir det ett realistiskt alternativ att cykla till jobbet inne Göteborg från exempelvis Kållered, Partille och Lerum. Om fler cyklar till jobbet innebär det färre bilar och därmed mindre behov av plats för biltrafiken. 

Gör Röde orm till cykelbana

Göteborg behöver omgående en mer ambitiös och cykelvänlig trafikpolitik.  Målet för trafikkontoret borde vara att det är Göteborg, inte Lund, som om några år är den bästa cykelstaden i Sverige.

Och varför inte redan nu bygga om hela Partihallslänken – Röde orm – till cykelbana? Det skulle göra även cyklisterna i Köpenhamn avundsjuka.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.