Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Färre projekt om scenkonsten förlorar bidrag

Barn och unga, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet får stå tillbaka om statsbidragen till scenkonstinstitutionerna minskar på grund av den nya möjligheten att dra av full moms. Det framgår av de enkätsvar som nyligen lämnades till Statens kulturråd.
Kulturrådet har regeringens uppdrag att följa utvecklingen vad gäller höstens förändrade avdragsregler för moms. I regleringsbrevet som Kulturrådet fick dagarna före jul står att de skall neutralisera effekterna av de nya avdragsmöjligheterna vilket kan innebära minskade statsbidrag.
Innan jul skickade Kulturrådet därför ut cirka 200 enkäter till de fria grupper som berörs samt till landets scenkonstinstitutioner och deras huvudmän för att få en samlad bild. Göteborgs-Posten har gått igenom delar av enkätsvaren.
Flertalet institutioner uttrycker där stor oro för sin framtida verksamhet. De är också starkt kritiska till det sena beskedet om att statsbidragen kan komma att förändras. Verksamhetsplanering och budget ligger redan fast för 2007 och baseras på minskade momsutgifter och ett oförändrat statsanslag . Några institutioner uttrycker farhågan att inte kunna leva upp till det uppdrag som de är ålagda av sina huvudmän.
Utvecklingsprojekt som bland annat avser barn och unga, jämställdhet, mångkultur och tillgänglighet tycks vara det som påverkas i första hand om statsbidragen minskar. Det gäller bland andra Göteborgs symfoniker där vd Edward Smith också skriver i sitt enkätsvar att vissa projekt tillsammans med Gustavo Dudamel som tillträder i höst som chefdirigent ligger i riskzonen.
Några enkätsvar tar upp att en eventuell minskning av statsbidragen kan medföra att även regionala och kommunala bidrag reduceras. Norrlandsoperan räknar med att frågan kommer upp då det finns en överenskommelse mellan stat och region där fördelning av bidrag ska följas åt.
Västra Götalandsregionen aviserar i sitt svar till Kulturrådet ingen minskning av sitt bidrag till Göteborgs symfoniker, Folkteatern, Göteborgsoperan, Västsvenska teater och dans på grund av den förändrade situationen. Regionens kulturchef Kerstin Quentzer understryker i ett följebrev att utvecklingsarbetet vid institutionerna är viktigt och kräver ekonomiska resurser.
Den 15 februari skall enkätsvaren vara analyserade och rapporteras till regeringen som då skall ta ställning till om minskade statsbidrag påverkar institutionernas verksamhet eller om det handlar om ett nollsummespel som man tidigare sagt.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.