Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Dyrt att göra sig av med anställda

Christina Hjorths och Magnus Brännbergs avgångsvederlag kan kosta kulturförvaltningen stora pengar. Förra året köpte kommunens förvaltningar ut anställda för sammanlagt nästan elva miljoner kronor.
Avtalen som gäller de två anställda på Göteborgs kulturförvaltning är som GP skrev i går sekretessbelagda. Enligt kulturchef Kennet Johansson avslöjar de affärshemligheter som kan skada förvaltningen i framtiden om de blir kända.
Men avtalen för två av Västsveriges mest inflytelserika kulturtjänstemän är inte hemliga. Kennet Johansson har 57 000 kronor i månaden och sex månaders uppsägningstid om han får gå (tre månader om han själv väljer att sluta). Det är mindre förmånligt än hans kollega i regionen. Kristian Berg, Västra Götalandsregionens nye kulturchef, har en uppsägningstid på sex månader med en månadslön på 63 000 kronor. Regionen hemlighåller heller inte att Berg dessutom får ett engångsbelopp på 12-30 månadslöner, beroende på hans ålder, om han blir uppsagd.
Kunskapen om hur stadsdelsförvaltningarna och fackförvaltningarna hanterar frågan om avgångsvederlag har hittills varit dålig inom kommunen. Arbetsrättsliga tvister löses på stadskansliet, men varje nämnd har en självständig ställning där förvaltningschefen kan bestämma om avgångsvederlag. Kennet Johansson har till exempel befogenhet att besluta om belopp upp till 1,4 miljoner kronor.
Enligt en nyligen genomförd enkät avslutade förvaltningarna under förra året 62 ärenden där anställda fick ekonomisk ersättning för att sluta sin tjänst. Varje ärende kostade förvaltningarna i snitt 176 000 kronor, en totalkostnad på 10,9 miljoner kronor. Ofta handlar det om rehab-ärenden där personer på grund av sjukdom har svårt att återgå till arbete, men också om avgångsvederlag när arbetsgivare och arbetstagare av olika skäl önskar gå skilda vägar.
Anledningen till undersökningen var att kommunen ville ha en bild av hur mycket som löses ute på förvaltningarna, hur det görs och till vilken kostnad.
- De avgångsvederlag som betalas ut av förvaltningarna är inte särskilt höga, säger Björn Seve som är utredningsledare vid Arbetsrätt och förhandling i kommunen.
Han tycker inte heller att 62 ärenden under ett år är särskilt många med tanke på att kommunen har 30 000 anställda.
Storleken på ett avgångsvederlag beror på bland annat uppsägningstid och månadslön. Det kan handla om stora summor som belastar förvaltningens budget. För några månader sedan köptes till exempel chefen för Konstmuseet i Skövde kommun ut för 1,2 miljoner kronor. Christina Hjorth hade när hon slutade sin anställning på kulturförvaltningen 53 000 kronor i månaden och Magnus Brännberg 37 700 kronor.
Göteborgs kommuns enkät är ännu inte är offentlig i sin helhet men visar ett kostnadsspann per ärende på 35 000-745 000 kronor. Vem som fått den högre summan vill Björn Seve inte säga.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.