Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Digitaliseringen fick Chalmers att tänka om

Goda idéer gjorde Chalmers till landets bästa bibliotek. Med färre böcker lyckas man ändå locka fler till biblioteket. Det är en viktig plats att gå till för läsro och informationsökande.

Vad är ett bra bibliotek? För att kunna svara på den frågan måste man kanske först reda ut vad ett bibliotek är? En plats där man lånar böcker? Kanske, kanske inte.

- Det som drabbat samhället är ju en ganska enorm digitalisering som inneburit att många branscher har fått förändra sig i grunden. I dag är 98-99 procent av den information vi tillhandahåller på Chalmers bibliotek digital, säger bibliotekets chef Daniel Forsman.

Chalmers bibliotek vann fackförbundet DIK:s pris som årets bästa bibliotek 2016. Priset delades på Bokmässan, i år ut för 31:a gången. Bland tidigare vinnare finns Göteborgs stadsbibliotek (2013) och Busbiblioteket vid Drottnings Silvias barnsjukhus (2009). Gemensamt för pristagarna är inte att de till exempel lånat ut eller köpt in fler böcker (och andra media) utan att de kommit med goda idéer för att förbättra biblioteken.

Vad är det då som är så speciellt med Chalmers bibliotek? Juryn skriver att det "är ett föredömligt exempel på hur bibliotek kan vara en central strategisk och tillgänglig resurs för utbildning och forskning". Vägen dit var dock inte självklar. Daniel Forsman berättar:

- År 2000 var det första året vi lade mer pengar på elektroniska resurser än på tryckta (böcker och tidskrifter). Sedan tog det oss 9-10 år innan vi insåg att det hade hänt. Vi fortsatte att jobba i gamla spår.

Man insåg till sist att de som utnyttjade biblioteket inte nödvändigtvis eller ens oftast var de som kom till biblioteket. Studenter och forskare satt i stället många gånger framför en dator någon helt annanstans. Tidigare bedrev Chalmers kurser i hur man hittar information på själva biblioteket, i stället gjorde man en online-kurs i informationssökning.

Det konceptet har sedan byggts ut. Nu erbjuder man online-kurser för hela världen (Mooc, Massive open online courses) i allt från mikroprocessorer till hållbarhet. Den första handlade om materialet grafen, en sorts kol med unika egenskaper.

- På den kursen registrerade sig ungefär 8 000 studenter från hela världen. Chalmers har totalt cirka 9 000 studenter. Det säger ju något om kraften i det digitala och globala, säger Daniel Forsman.

Trots att man slutat köpa så mycket tryckta böcker har antalet besökare ökat. Det pekar på betydelsen av att ha en plats dit människor kan gå för att få läsro, hjälp med teknik och för att söka och hitta information.

Men vet allmänheten över huvud taget om att de får lov att utnyttja biblioteket, även om de inte studerar eller jobbar på Chalmers?

- Alla får komma till Chalmers bibliotek. Det är öppet för allmänheten och det är en viktig del av bibliotekets uppdrag att bidra till det demokratiska samhällets utveckling och att tillgängliggöra den forskning som faktiskt produceras vid våra lärosäten. Annars blir den inlåst och dold för allmänheten. Bibliotekens uppgift är att bidra till fri åsiktsbildning och utveckling, poängterar Daniel Forsman.

Från och med högskolereformen 1977 lagstadgades en tredje uppgift för högskolor och universitet – utöver att forska och utbilda. De ska också dela med sig av sin kunskap, föra ut den i samhället. Det är en uppgift man tar på allvar på Chalmers. Man jobbar med läxhjälp i de naturvetenskapliga ämnena och – framför allt – i matematik, som ett sätt att göra det mindre dramatiskt att besöka en universitetsmiljö.

- I trånga studiemiljöer eller överbefolkade lägenheter behöver man den här typen av platser dit man kan gå. Att då ha ett tilltal i sociala medier som gör att ungdomar i östra Göteborg känner att "jag kanske skulle åka till Chalmers för att få hjälp med mina läxor", det är en utmaning i sig, hävdar Daniel Forsman.

Därför har man jobbat mycket med tvärfunktionella team. I stället för att bibliotekarien försöker utforma budskapet samarbetar denna med en kommunikatör och en systemutvecklare.

Daniel Forsman har också en oväntad idé för hur man når ut till utländska studenter och forskare – skönlitteratur.

- Nu har vi 30–50 skönlitterära böcker. Att kunna erbjuda svensk skönlitteratur är ett sätt att berätta om det svenska samhället och uppmuntra till läsning av det svenska språket. Skönlitteratur kan överbrygga kulturskillnader. Vi kommer att skaffa fler.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.