Beslutet: "Kulturkalaset" mister miljonstöd

Västra Götalandsregionen säger nej till att ge Gothenburg culture festival stöd på 1,6 miljoner.
– Ansökan kom in för sent. Vi har lagt vår budget, säger Conny Brännberg (KD), ordförande för kulturnämnden i regionen.