Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Klar 1893. "I Oscar Fredriks kyrka kommer Zettervalls formsäkerhet fram och skicklighet som arkitekt. Det är ett mäktigt arkitekturverk och den sista stora kyrkan Zettervall gestaltade", skriver Ola Nylander. 

Arkitekten som rev och byggde upp

Arkitekten bakom Oscar Fredriks kyrka i Göteborg var under slutet av 1800-talet den store arkitekten i Sverige. Helgo Zettervall sökte fler uppdrag i staden, men ratades möjligen för att han i högborgerliga kretsar ansågs ha en för enkel bakgrund, avslöjar en ny avhandling. Ola Nylander har läst.

Bok

Avhandling
Anders Bodin
Helgo Zettervalls arkitektur
Carlssons förlag

Under slutet av 1800-talet ritade arkitekten Helgo Zettervall kyrkor, rådhus, sjukhus, förnäma villor och slott runt om i Sverige. Han var den tidens store arkitekt och som chef på Överintendentsämbetet och professor hade han också stor makt. Men mot slutet av sin karriär fick han utstå stark kritik och blev förpassad till arkitekturens bakgård. 

Genom en ny avhandling av arkitekten Anders Bodin är Zettervall återigen aktuell och det skamfilade ryktet är på väg att förändras. Zettervalls produktion av byggnader var enorm och lika omfattande är Bodins avhandling Helgo Zettervalls arkitektur, som består av fyra volymer, tillsammans drygt 1 200 sidor.

Renoveringar

Det Zettervall är mest omtalad för är renoveringen av Lunds, Uppsala, Skara, och Linköpings domkyrkor, Sveriges äldsta och största kyrkor, där Zettervall introducerade en ny syn på restaurering som gick ut på att återskapa gamla byggnader i de stilideal de var byggda i. 

Zettervall (1831-1907) inledde 1860 sin bana som restaureringsarkitekt i Lund där domkyrkan med anor från 1100-talet var i dåligt skick. Han lät riva bort många äldre tillägg och ombyggnader och båda tornen fick efter renoveringen ett helt nytt utseende. I dag är det helt otänkbart att göra den typen av förändringar av en historisk värdefull byggnad. Men när domkyrkan stod klar 1880 var det enbart positiva tongångar och Zettervall fick renovera även Skara, Uppsala och Linköpings domkyrkor.

Vid renoveringen av Skara domkyrka 1884-1896 rev han stora delar av kyrkan som han inte tyckte passade in. Han ansåg att han gjorde det som 1300-talets byggmästare inte hade mäktat med. Tillsammans med grova ingrepp i nästan hela byggnaden blev resultatet i stort sett en helt ny kyrka, i gotisk stil. 

Samma synsätt drabbade Uppsala domkyrka där hela västra delen av kyrkan, det mesta av tornen och fasadbeklädnaden revs ned och ersattes av mer rena gotiska former. 
I Göteborg har Zettervall ritat Oscar Fredriks kyrka, som stod klar 1893. Vid ett par tidigare tillfällen hade Zettervall sökt, men inte fått uppdrag i Göteborg. Bland annat då ett nytt Tullhus skulle byggas i slutet av 1870-talet. 

Gotisk inspiration

1886 godkändes Zettervalls förslag till Oscar Fredriks kyrka på Dahlins berg, nedanför Masthugget. Kyrkan var avsedd för Masthuggets församling och skulle rymma 3 000 personer. 1887 var ritningarna klara och kostnadskalkylen beräknad till 350 000 kronor. 
Kyrkan fick anpassas efter platsen och placeringen på en höjd med höga gotiska fönster, valv, spiror och ett antal olika höga torn skapar dramatik i arkitekturen, förstärkt med vackra material såsom tegelfasader med svart dekortegel, skiffertak, listverk och utsmyckningar i målad puts. 

Interiört i det stora och ljusa kyrkorummet finns samma eleganta gestaltning. Två rader med pelare av granit delar av det nio meter breda mittskeppet mot två lägre sidoskepp. Taket över mittskeppet, som är dubbelt så högt som bredden, bärs upp gotiska valv, i tegel. Väggarna domineras av höga fönster. Vackra detaljer i pelare, fönster, lister, golvmosaiker och dekormålningar skapar stor variation och det är mycket att upptäcka och uppleva i kyrkorummet. 

I Oscar Fredriks kyrka kommer Zettervalls formsäkerhet fram och skicklighet som arkitekt. Det är ett mäktigt arkitekturverk och den sista stora kyrkan Zettervall gestaltade. 
1893, samma år som Oscar Fredrik invigdes skrev nationalskalden Verner von Heidenstam en artikel i Dagens Nyheter, med titeln Modern barbarism. Heidenstam kritiserade Zettervalls ombyggnad av Uppsala domkyrka och menade att Zettervall förstörde det unika i kyrkan. Heidenstam eftersökte en mer nationell, svensk, arkitektur.

Kritik rätt i tiden

Heidenstams argument låg rätt i tiden och blev starten för en växande kritik mot Zettervalls renoveringar. Kritiken mot Zettervall bottnade till viss del i hans enkla bakgrund och kom ofta från personer i högborgerliga kretsar. Men även om hans renoveringsprinciper var förlegade är det ofta spännande rumsliga resultat som Zettervall åstadkommer. 
I jämförelse med 1960-talets stadsomvandlingar och dagens rivningsvåg finns hos Zettervall en respekt för historien som vår tids planerare och byggare ofta helt saknar. Bakom Oscar Fredriks kyrka finns en tekniskt, historiskt och gestaltningsmässigt oerhört kompetent arkitekt. 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.