Arbetet är avgörande för människan

Sigmund Freud såg förmågan att arbeta som central för människan jämte förmågan att älska. Men hur förhåller det sig i vårt konkurrensinriktade nyliberala samhälle? Psykoanalytikern Per Magnus Johansson skriver om sublimerande arbete och ljuv sysslolöshet.