Hyran ett hot. Det är inte lätt att bli en lönsam konstnär, hyrans storlek avgör om jag får någon lön eller inte, konstaterar Anna Eggert, konstnär med ateljé i Sockerbruket, där hennes hyra höjs med 35 procent.

Konstnärer larmar efter höjda hyror

Stigande hyror från kommunala Higab oroar kulturutövare i Göteborg. Brev och uppvaktningar ger inga resultat. – Ska vi ha någon kultur i den här staden i framtiden krävs politiska beslut – nu. Det menar både Anne Eggert med ateljé i Sockerbruket och Lars Eje Larsson, ordförande i Galleri Majnabbe.

Kommunens helägda fastighetsbolag Higab är en stor hyresvärd för konstnärer och andra kulturarbetare i Göteborg. En av dem är Anna Eggert, konstnär med ateljé i Sockerbruket.
Förra våren sa Higab upp Anna Eggerts och ett antal andra konstnärers kontrakt, för att kunna omförhandla hyran.

– Förslagen vi fick och som senare genomfördes vid årsskiftet, var en höjning av hyran med drygt 35 procent från 710 kronor till 962 kronor per kvadratmeter och år, den görs succesivt under fem år. Det kändes orimligt.

De åtta konstnärerna gick då ihop och försökte få politikerna att lyssna. De ringde och skrev brev till såväl tjänstemännen på Kulturförvaltningen som till politikerna i nämnden.

De förklarade bland annat att konstnärlig verksamhet tyvärr inte är särskilt lönsam och att även etablerade konstnärer som ställer ut mycket och har uppdrag ändå har svårt att få ekonomin att gå ihop. Enligt Konstnärernas Riksorganisation, KRO, har mer än hälften av konstnärskåren en taxerad månadsinkomst på under 13 000 kronor i månaden.

– Vårt arbete kräver relativt stora ytor och ljus och lokalens yta påverkar vilken konst man kan göra och hur stort man kan arbeta.

I sitt brev påpekade konstnärerna att Göteborg har en kulturplan som alla skall arbeta efter men teori och verklighet stämmer inte alls.

– I kulturplanen säger man fina saker, det står att Stadens konstpolitik ”ska skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna” och att av stadens viktigaste mål inom det konstpolitiska området är att se till att det finns en fungerande infrastruktur för konsten.

– För bildkonstnärerna innebär det framförallt möjlighet till bra ateljéer till en för oss rimlig hyra.
Göteborgs stad ger genom kulturförvaltningen ateljéstöd.

– Men de har inte höjts i närheten av den takt som Higabs hyror stigit.

Anna Eggert och hennes kollegor bad politikerna ta upp frågan i Kulturnämnden så snart som möjligt.

Det är nu ett år sedan. Vad hände?
– De politiker vi talade med svarade förstående och gav oss beskedet att frågan skulle upp på bordet i nämnden i augusti förra året, vi fick veta att även Föreningsstödet skulle beröras också. Sedan har vi inte hört ett dugg.

Anna Eggert menar att det finns två vägar att gå för kommunen: Ändra vinstkraven på Higab eller att ge oss konstutövare mer bidrag i form av ett höjt ateljéstöd.
– Ansvaret och bollen ligger hos politikerna. Dags att börja leva upp till den kulturplan de säger sig stödja!

 

Läs mer:

Del 2, tisdag 17 maj: Svar från kommunstyrelsens politiker och från Higabs vd Göran Sylvesten: "Rättvisa hyror är viktiga.Hyran justeras inte efter betalningskraft."