Katapultpriset till Naima Chahboun

2012 års Katapultpris för bästa skönlitterära debut tilldelas Naima Chahboun för diktsamlingen Okunskapens arkeologi.

Naima Chahboun har tilldelats 2012 års Katapultpris för sin diktsamling Okunskapens arkeologi.

Priset består av tre delar; Sveriges författarförbunds naturstipendie, 30 000 kronor samt inval och ett års medlemskap i författarförbundet.

Juryns motivering lyder: "Naima Chahbouns diktsamling Okunskapens arkeologi är en intensivt borrande, språkligt explosiv, formmässigt experimenterande, politisk, existentiell och konstnärlig undersökning av själva den mark vår samhällsbildning vilar på. Okunskapens arkeologi är en färd vars avstamp i rättegången mot makarna Rosenberg i USA i början av 1950-talet är själva kärnan i en krevad av språk vars stötvågor rullar från alltings begynnelse till alltings slut. Ty sådant är livet – det handlar om allt."

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.