I Göteborg rensas fostren bort – i Köpenhamn ställs de ut

Thomas Söderqvist, professor emeritus i medicinhistoria, riktar hård kritik mot Västarvets förfarande att rensa ut alla mänskliga kvarlevor från Naturhistoriskas samlingar.
– Det är fullständigt absurt, säger han.