Hotet mot räkorna är ett hot mot Göteborg

Vad vore Göteborg utan räkor? Torgny Nordin skriver om hur räkan blev en symbol för staden och vår bräckliga marina identitet, samtidigt som det finns tecken på att räkan minskar i våra hav.