Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Higab får inte hyra ut till vem som helst

Ett feltänk ligger bakom att hyrorna är så höga, enligt Walter Ruth.

Higabs ägardirektiv bygger på fel definition av begreppet marknadsanpassad hyra, menar Walter Ruth som  sedan 2011 är ordförande för Konstnärernas kollektivverkstad
Av GP:s reportage om kulturens hyror (17/5) framgår att Higab har ägardirektiv att ta ut marknadsmässiga hyror. Men de intervjuade politikerna resonerar som om Higab skulle vara en aktör på en fri lokal hyresmarknad. Så är det inte!


En säljare på marknaden kan aldrig ta ut ett högre pris än vad köparna på samma marknad är beredda att betala. Därför är det helt avgörande om det skulle finnas restriktioner beträffande vilka som får lov att vara köpare på den aktuella marknaden.
I Sockerbruket vid Klippan finns merparten av de verkstadslokaler och ateljéer som Higab hyr ut till kulturorganisationer och konstnärer. Enligt detaljplan från 2012 är bebyggelsen i Sockerbruket av sådant kulturhistoriskt intresse att den bör användas för ”existerande och nya verksamheter, främst av karaktären småindustri, kontor och verkstäder med konstnärlig inriktning.” 

Higab får alltså inte hyra ut till vem som helst! Hyror på Sockerbruket ska därför ligga på en nivå som småindustri, kontor och verkstäder med konstnärlig inriktning kan acceptera. Och nivåskillnaden jämfört med fria marknaden är ingen subvention utan regelrätt marknadsanpassad hyra! Som följd av detaljplanebeslutet behöver alltså kommunfullmäktiges ägardirektiv till Higab förtydligas på den punkten. Och det vore rimligt att denna definition av marknadshyra utvidgas till att gälla alla lokaler som kommunen hyr ut för kulturella ändamål som de vill ska finnas kvar.


Kommunpolitikerna måste också ta ställning till om det är rimligt att fortsätta flytta stora delar av stödet till det fria konstlivet direkt från kulturbudgeten till fastighetsbudgeten i stället för att det används till meningsfull kulturverksamhet.
Konstnärernas kollektivverkstad (KKV) hyr 2 500 kvadratmeter i Sockerbruket där merparten av all den konst som göteborgarna sedan 40 år tillbaka kunnat möta i det offentliga rummet har producerats. Vi är också regionens största anordnare av konstnärlig vidareutbildning inom bild- och formområdet. 


KKV har kommunalt verksamhetsbidrag om en miljon per år. Av detta går nästan 90 procent direkt tillbaka som hyresintäkt för Higab. Higab ville 2014 höja hyran med 50 procent för att slopa en hyresrabatt som gällt i 40 år därför att KKV:s medlemmar själva iordningställde halva lokalytan och för att Higab inte ansvarar för underhåll. En sådan rabatt borde givetvis gälla så länge hyresgästen disponerar lokalen. Förhandlingar gav att rabatten tas bort med 30 000 per år 14 år framåt och Higab har fortsatt ingen underhållsskyldighet. Om Kulturförvaltningen fortsätter att inte kompensera höjningen urholkas gradvis den konstnärliga verksamhet som bidraget är till för att stödja.