Förtalsrättegången mot David Karlsson skjuts upp

Idéhistorikern David Karlsson skulle på onsdagen ha stått inför en jurydomstol i Göteborg åtalad för förtal. Detta efter att ha granskat tidskriften Nya tider i antologin Ska man tala med nazister? Men nu skjuts rättegången upp med med kort varsel.

ANNONS
|

– Det känns frustrerande, jag har ju gått och laddat för det här, säger David Karlsson.

Skälet till att förtalsmålet skjuts upp är att David Karlsson inkommit med kompletterande bevisning och att målsägaren Axel W Karlsson därför begärt mer betänketid och att få kalla två vittnen till tingsrätten. Eftersom målet då kommer att ta mer än en dag flyttas det fram till den 21 och 22 januari 2019. Beslutet fattades mindre än ett dygn innan rättegången skulle ha ägt rum.

Tidigare bekanta - nu ses de i rätten

Bakgrunden till målet är den essä som idéhistorikern, kulturskribenten och förläggaren David Karlsson skrivit i antologin Ska man tala med nazister? Där intervjuar han den person som säger sig vara "inspiratören" till Nya tiders medverkan på Bokmässan 2017: Axel W Karlsson, präst och tidigare verksam inom svenska kyrkan, senare bland annat som kyrkopolitiker för Sverigedemokraterna. 2014 uteslöts han dock ur SD, på grund av sin medverkan som skribent i högerextrema tidskrifter som Nya tider och Nationell idag.

ANNONS

LÄS MER:Göteborgs stad stoppar alternativ bokmässa

Till historien hör att David Karlsson lärde känna Axel W Karlsson för 25 år sedan, då prästen arbetade på en avhandling om den schweiziske teologen och antinazisten Karl Barth. "25 år senare har han blivit högerradikal – hur kunde det ske?" frågar sig David Karlsson i essän.

När antologin kom ut reagerade Axel W Karlsson på skildringen av hans tidigare arbetssituation i Svenska kyrkan. David Karlsson skriver att prästen blivit "avskedad" från sin tjänst och att tidigare arbetskamraterna kallat honom för en "rättshaverist". Axel W Karlsson bestrider att han skulle ha avskedats eftersom tjänsten drogs in. Han stämmer författaren för förtal och kräver ett skadestånd på 25 000 kronor.

LÄS MER:Frida Edman är Bokmässans nya boss

– Avskedad blir bara den som grovt misskött sig. Dessa uppgifter är avsedda att väcka missaktning. Nu vill Axel bli rentvådd och få upprättelse, säger målsägarens advokat Carl Ridderstråle.

David Karlsson anser att uppgifterna om Axel W Karlsson är relevanta och välgrundade även om prästen inte avskedats.

– Jag kommer att hävda att man i vardagligt, allmänmänskligt tal kan säga avskedad, även om personen inte rent formellt är avskedad. I betydelsen att Axel har gjort sig omöjlig på sin arbetsplats.

Idéhistorikern bestrider åtalet och menar att stämningen ingår i ett större politiskt sammanhang:

ANNONS

– Åtalet är ett led i en politisk strategi för att skrämma journalister och författare som granskar högerradikala krafter till tystnad.

"Vill bli rentvådd"

Detta påstående tillbakavisas bestämt av advokaten Carl Ridderstråle:

– Jag vill betona att målet inte har någonting med Nya tiders medverkan på Bokmässan att göra eller med politik. Det är bara konspirationsteorier David Karlsson kommer med. Åtalet gäller att han har skrivit felaktiga och nedsättande uppgifter om Axels yrkesverksamhet som präst.

Enligt David Karlsson ska Carl Ridderstråle ha erbjudit honom förlikning.

– Hade jag valt att betala 25 000 kronor – vilket ju på ett sätt skulle ha känts skönt i det här läget– så hade det ju varit lättförtjänta pengar för advokaten. Samtidigt får det här beteendet, satt i system, människor att undvika att skriva om vissa ämnen. Det är det som är det obehagliga.

LÄS MER:Årets bokmässelugn kan vara tillfälligt

Carl Ridderstråle avböjer att kommentera dessa förhandlingar om förlikning.

Att bli stämd för förtal får David Karlsson att tala om en amerikanisering av det svenska samhället:

- Mitt fall blir det första i sitt slag som prövas, därför är det viktigt. Om jag vinner kan det ge andra råg i ryggen att inte låta sig tystas. Då är det värt hur mycket som helst.

ANNONS

Detta har hänt:

2017 ger Nätverkstaden inför Bokmässan ut boken Ska man tala med nazister?

Redaktör för antologin är Mikael Löfgren.

Boken samlar artiklar om den infekterade debatten om Bokmässan och Nya tider. Andra delen består av reflektioner och analyser kring debatten.

Sista ordet får idéhistorikern David Karlsson som i sitt kapitel, som har gett namn åt hela antologin, reflekterar över sin bekantskap med Axel W Karlsson, präst och tidigare verksam inom svenska kyrkan, senare bland annat kyrkopolitiker för Sverigedemokraterna som nu blivit utesluten ur partiet. Han säger sig vara den som övertalat Nya Tiders chefredaktör att medverka på Bokmässan.

Axel W Karlsson stämmer nu idéhistorikern David Karlsson för förtal. Detta då han i texten beskrivs som "avskedad" från sin tjänst som präst. Forna arbetskamrater kallar honom också i texten "rättshaverist". Det är information som Axel W Karlsson anser är felaktig.

David Karlsson bestrider åtalet på samtliga punkter.

Tryckfrihetsmålet skulle tagits upp i Göteborgs tingsrätt 10 oktober. I sista minuten blev detta datum uppskjutet till 21 och 22 januari 2019.

ANNONS