Sara Danius och Jayne Svenungsson i samband med att den sistnämnde tog sitt inträde i Akademien i december i fjol. Arkivbild.

"En fördjupning av Akademiens kris"

Först Lotta Lotass och Sara Stridsberg – nu Jayne Svenungsson. De yngre kvinnliga ledamöterna fortsätter att lämna Svenska Akademien.

Sedan i våras deltar inte heller Sara Danius i Akademiens arbete, även om hon inte formellt har begärt utträde.

- Generellt visar det på hur svårt det är, och kommer att vara, för den här Akademien att förnya sig. Det finns undantag, men till stor del är det ju de som blivit invalda på senare tid som har lämnat. Och det är framför allt kvinnor som har lämnat, och det här stärker den tendensen, säger Lisa Irenius.

Att Svenungsson nu väljer att lämna ser Irenius som ett tecken på att krisen är långtifrån löst och att spänningar finns kvar.

- Det är samtidigt ett tecken på hur Akademien verkar ha gått från att vara en dröm för många till att bli något av en mardröm, säger hon.

"Lars Norén-middag"

Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter, är inne på samma spår.

- Detta är ytterligare en fördjupning av Akademiens kris. Det är svårt att se hur de ska komma framåt. Förr frågade man sig vem som skulle väljas in, men nu handlar det om vem som vill väljas in, säger han och fortsätter:

- Det är som att stiga in på en Lars Norén-middag, eller i de svenska regeringsförhandlingarna. Attraktionskraften runt Akademien ökar knappast heller i och med att man sannolikt har en lång konflikt med Katarina Frostenson framför sig, och jag tror att Svenungssons avhopp har med detta att göra.

"Minst ärelystna"

Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg tycker inte att det är oväntat Jayne Svenungsson nu väljer att lämna sin stol.

- Hon kom in samtidigt som allting brakade ihop, och det kan inte ha varit så lätt för henne att komma in i den röran utifrån. Hon tvingades ta ställning till inte bara en massa konkreta sakfrågor utan också interna personstrider som legat latent i många år, säger hon.

Linderborg säger att Svenungsson har hållit en låg profil under det senaste årets kriser och konflikter inom Akademien:

- Mitt intryck är att hon är en sansad person och kanske den minst ärelystna av alla som suttit i Akademien, så egentligen är hon kanske också en av de bäst lämpade att sitta där. Det är väldigt synd och tråkigt att hon lämnar.