En mor går genom det strax passerade svenska poesiåret – en brustenhetens självlysande mor. Hos poeter som Iman Mohammed, Burcu Sahin, Mara Lee och Jila Mossaed, liksom hos poetiskt anlagda prosaister som Balsam Karam och Linnea Axelsson, framträder ett mönster där motivet av modern bärs fram av körer och kollektiv av röster som på olika sätt talar fram förbindelser mellan kvinnors erfarenheter och kroppar. Bild: Marika de Vahl
En mor går genom det strax passerade svenska poesiåret – en brustenhetens självlysande mor. Hos poeter som Iman Mohammed, Burcu Sahin, Mara Lee och Jila Mossaed, liksom hos poetiskt anlagda prosaister som Balsam Karam och Linnea Axelsson, framträder ett mönster där motivet av modern bärs fram av körer och kollektiv av röster som på olika sätt talar fram förbindelser mellan kvinnors erfarenheter och kroppar. Bild: Marika de Vahl

Den böjda modern går genom årets poesi

En mor går genom det svenska poesiåret där frågor om hemhörighet, släktskap och smärtsamma erfarenheter löper som en röd tråd. Hanna Nordenhök följer hennes spår och hittar en etisk hållning.