Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Svenska Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson och tillträdande ledamoten, juristen Eric M Runesson, framhåller att utredningen av Katarina Frostenson är en öppen process.

Brevet till Frostenson räddade Akademien

Resolutionen till Katarina Frostenson räddade Svenska Akademien från fullständig upplösning. Men för att komma vidare krävs en extremt diplomatisk balansgång. Nu har Akademien gett en extern kraft i uppdrag att hålla i utredningen om sekretessbrott.

Vad innebär egentligen en resolution? I Svenska Akademiens egen ordlista förklaras det med orden "beslut, samfällt uttalande".

För att göra ett samfällt uttalande måste man vara enig – och det hade den svårt sargade Akademien inte varit under lång tid. Ständige sekreteraren Anders Olsson beskriver situationen innan man till slut kom överens om att skicka skrivelsen till Katarina Frostenson som "ytterst kritisk".

- Som jag bedömde det kunde Akademien ha lösts upp under den tiden, under de veckorna. Vi såg nästan inga möjligheter alls att komma vidare. När vi då kunde enas också med dem som ställt sig utanför Akademien temporärt och skriva samman resolutionen var det ett genombrott, säger han till TT.

"Massiv majoritet" för

Resolutionen, som enligt Olsson "en massiv majoritet" av ledamöterna ställde sig bakom (tre reserverade sig) innehöll en vädjan, eller en rekommendation till Katarina Frostenson att frivilligt lämna sitt uppdrag som akademiledamot. Frostenson har nära kopplingar till den så kallade kulturprofilen och anklagas för att vid flera tillfällen ha brutit mot sekretessplikten i Akademien.

Tillträdande ledamoten Eric M Runesson, som har fungerat som medlare under den värsta krisen i Akademien, framhåller att uppmaningen till Frostenson att lämna inte betyder att akademiledamöterna har tagit ställning i skuldfrågan. Den går ut på att hon, oavsett om hon är skyldig eller inte, just nu utgör en belastning för Akademien.

- I lojalitetsplikten ligger att sätta Akademiens intressen före sina egna. Och om man då, på rätta eller orätta grunder blir ifrågasatt, om förtroendet eroderas, så blir det ett problem för den organisation som man är satt att hjälpa och företräda. Och i det läget är nog de flesta organisationer och företrädare för organisationer överens om att då kliver man åt sidan, säger han.

Rätar ut frågetecknen

Men eftersom Katarina Frostenson hävdar sin oskuld – och inte lämnar frivilligt – måste Akademien gå vidare med en utredning av de påstådda sekretessbrotten, förklarar Eric M Runesson.

- Den utredningen utgår från Katarina Frostensons egen uppgift att "nej, jag är inte ansvarig för några sekretessbrott". Då måste man söka en rimlig förklaring till uppgifterna och räta ut de frågetecken som har blivit hängande i luften sedan den förra utredningen.

TT: Katarina Frostenson har ett juridiskt ombud, men görs utredningen i Akademien eller är det en extern kraft som sköter det?

- Akademien använder sig av en extern kraft för att ta fram någonting som liknar ett beslutsunderlag och som Katarina Frostenson med ombud kan kommentera. Därifrån får vi sedan gå vidare, svarar Eric M Runesson som inte vill berätta vilka de båda ombuden är.

"Gick för fort"

Kommunikationen kommer nu att ske mellan de två ombuden. Ingen tidsgräns har satts för när utredningen ska vara klar, men Eric M Runesson och Anders Olsson tror att det kan handla om ett par månader.

Men vad var det för fel på den första advokatutredningen, som gjordes på uppdrag av den förra ständiga sekreteraren Sara Danius? Den skulle utreda om kulturprofilen hade påverkat Akademiens arbete – men var inte avsedd att ligga till grund för en eventuell uteslutning av Katarina Frostenson och är därför bristfällig, menar Eric M Runesson.

- Beredningen i Akademien gick för fort. Det är också förståeligt att människor som inte är vana vid att hantera den här typen av jobbiga situationer känner sig stressade, säger Eric M Runesson.

Anders Olsson tillägger:

- Jag tror att det också var det som gjorde väldigt många i Akademien så uppbragta och också sedan röstade mot en uteslutning. Vi kände att så här kan vi inte riktigt bete oss mot en ledamot som vi har haft ett fint samarbete med under 25 år.

Det sägs inte rakt ut, men framgår ändå tydligt att frågan om Katarina Frostenson fortfarande är ett gungfly för Svenska Akademien. Vad som händer om utredningen visar att hon inte har gjort sig skyldig till något av det hon anklagas finns det ännu inget klart svar på.

- Man talar hela tiden om att vi vill få bort Katarina, att uteslutandet finns där som ett krav. Man bortser från att det är en öppen process, vi vet ju inte hur det kommer att sluta, säger Anders Olsson.