Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Anders Olsson, Akademiens tillförordnade ständige sekreterare, är märkbart lättad över att kunna leverera beskedet om att institutionen valt in två nya ledamöter.

Anders Olsson: Det löste problemen

Svenska Akademien har tagit ett stort steg framåt ur den kris man befinner sig i. Med hjälp av de tre avhopparna har två nya ledamöter valts in. Men frågan om Katarina Frostens ledamotskap är officiellt ännu olöst.

Akademiens tillförordnade ständige sekreterare Anders Olsson är märkbart lättad när han på fredagseftermiddagen kan berätta att institutionen – med kungens godkännande – äntligen har kunnat välja in två nya akademiledamöter.

- Vi har kommit ett bra stycke vidare med att bygga upp vårt förtroende. Det känns annorlunda nu. Det känns också som om vi kommer in i ett annat klimat i medierna, att man pratar lite annorlunda om Svenska Akademien nu än tidigare, säger han till TT.

Avhopparna hjälpte till

Att det har krävts många diskussioner, extern medling och hjälp av de tre avhoppade ledamöterna Sara Danius, Kjell Espmark och Peter Englund är ingen hemlighet. Anders Olsson är mycket nöjd med att Akademien nu har kommit så långt att man kan presentera juristen Eric M Runesson och poeten Jila Mossaed som nya ledamöter.

TT: Vad är det som har löst upp den sista knuten för att ni ska kunna göra inval?

- Det har varit viktigt för oss att få en sorts samsyn vad gäller lösningen på problemet med Katarina Frostensons ledamotskap. Det är väldigt viktigt att vi har en enighet i Akademien och det löste problemen med de vota som hade lämnats in, vi kunde använda dem, svarar Anders Olsson.

Undviker frågan

Men frågan om vad den samsynen innebär rent konkret vill han inte svara på. Han undviker också frågan om ifall de tre avhopparna, som det hävdats i olika medier, ställt som krav att Katarina Frostenson måste lämna Akademien permanent för att de ska bidra med sina röster.

- Jag vill inte gå in på detaljer för det där är inte avslutat ännu hur vi ser på det. Men vi har kommit långt i alla fall i vår syn och vi kom också till ett beslut i går som gör det möjligt för oss att gå vidare, säger han.

TT: När kommer det något besked om det?

- Jag vet inte riktigt, vi hoppas att kunna fortsätta med den här invalsprocessen, det är det viktigaste. Den bygger på att dialogen fortsätter med alla parter. Vi ämnar göra det nu också den kommande veckan, fortsätta med diskussionerna så att vi får det gjort innan det är för sent. Vi vill faktiskt få en fulltalig Akademi så snart som det bara är möjligt.

Berömmer Runessons arbete

Att Eric M Runesson har verkat som medlare i Svenska Akademiens konflikt är ingen nackdel, menar Anders Olsson, och berömmer Runessons insats. Tack vare honom har de ledamöter som ställt sig utanför arbetet deltagit i processen med att välja in nya ledamöter.

- Det har gjort att vi har kunnat bli fulltaliga, tretton ledamöter som har kunnat göra inval. Det är naturligtvis en nyckel till det här beslutet i går.

TT: Innebär det här att utdelningen av Nobelpriset är säkrad nästa år?

- Ingenting är säkert när det gäller Nobelpriset nästa år, men vi strävar naturligtvis efter det. Det är nästa stora uppgift att vi ska komma överens med Nobelstiftelsen och fortsätta vår verksamhet med vår Nobelkommitté, det är den som måste byggas upp på ett nytt sätt och jag tror att vi kommer att lyckas med det.