Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Horace Engdahl och Kristina Lugn lämnar Akademiens torsdagsmöte.

Ännu inga nya inval i Akademien

Det blir inget inval av nya ledamöter i Svenska Akademien, varken denna eller nästa vecka. Det beskedet gav de ledamöter som haft sitt torsdagssammanträde i Börshuset till TT.

När Svenska Akademien träffades för höstens andra sammankomst under torsdagskvällen var det en sammanbiten skara som efter mötets slut gav fåordiga svar till den samlade presskåren.

- Vi fortsätter våra diskussioner om invalen, säger Anders Olsson, tillförordnad ständig sekreterare.

TT: När kommer det att tillkännages att ni valt in nya ledamöter?

- Det kommer att bli uppenbart för dig, säger Kristina Lugn.

På frågan om det skett något möte med kungen angående omtolkningarna av Svenska Akademiens stadgar ville ledamöterna inte ge några svar. De sju ledamöterna Kristina Lugn, Anders Olsson, Horace Engdahl, Göran Malmqvist, Bo Ralph, Jayne Svenungsson och Per Wästberg lämnade därefter Börshuset i en gemensam bil för vidare färd.

Vill se jurist

Sedan Klas Östergren, Sara Stridsberg, Kerstin Ekman och Lotta Lotass i våras beviljades utträde ur Akademien står fyra stolar tomma. Att välja in nya ledamöter är nu viktigt för att Akademien ska kunna återupprätta sitt förtroende.

Akademien meddelade redan i våras att man vill välja in två författare, och förra veckan berättade Akademiens tillförordnade sekreterare Anders Olsson för TT att man också vill välja in en jurist och kanske också en litteraturforskare.

- Vi behöver, och det tror jag alla är överens om, en jurist med hög kompetens, det står nästan främst på vår lista, sade Anders Olsson.

Nya inval krävs också för att möta Nobelstiftelsens krav på en reformerad Nobelkommitté, utan en ny kommitté är det oklart när det åter kan bli aktuellt för Akademien att utse nobelpristagare.

- Vi vill verkligen få en fulltalig Nobelkommitté och där skulle invalen kunna vara till stor hjälp, sade Anders Olsson.

Nya tolkningar av stadgarna

Bland Akademiens tidigare ledamöter kan man hitta flera jurister, men sedan juristen Sten Rudholm gick bort hösten 2008 har den kompetensen saknats. Att Akademien behöver en jurist, berättade Anders Olsson, blev tydligt när Akademien i våras skulle rösta om att utesluta ledamoten Katarina Frostenson.

Det var oklart vilka som kunde delta i omröstningen och vilka som kunde anses vara jäviga. Omröstningen utföll till Frostensons fördel men ledde till att flera andra ledamöter hoppade av.

- Vi hade ingen jurist i vår krets och visste inte exakt hur vi skulle tolka paragraferna i våra stadgar när vi stod inför det här svåra beslutet att utesluta Katarina Frostenson. De paragraferna som var aktuella den gången har nu fått en rejäl förklaring och uttydning. Vi skulle inte ha gjort de misstag vi gjorde då, sade Anders Olsson.

Stadgar diskuterades

När Akademien för en vecka sedan träffades för höstens första sammankomst var det just stadgarna som diskuterades, dessa har omtolkats av juridisk expertis. Anders Olsson berättade också att kungen, som är Akademiens högste beskyddare och den ende med rätt att ändra i stadgarna, skulle meddelas om nytolkningarna i sin helhet och att ett möte skulle äga rum.

Det har sedan i våras tvistats kring hur många ledamöter som krävs för att Akademien ska kunna välja in nya ledamöter. Men sedan avhopparna Sara Danius, Kjell Espmark och Peter Englund häromveckan meddelade att de möjligen kan tänka sig att delta i "viktigare omröstningar" tycks den frågan vara löst.