Travponnyn sköts med fyra skott

Bara några timmar efter att den sexåriga travponnyn släppts ut i hagen efter en lyckad tävlingshelg sköts den med fyra skott.
Vad GP erfar kan skotten mot hästen kopplas till konflikt där en man krävs på omkring en halv miljon kronor.
– Men vi som äger ponnyn och de som tar hand om den har ingenting med någon konflikt att göra, säger hästägaren.