Tusentals båtägare i Göteborg påverkas av nya reglerna kring båtfärg

Det har kommit nya regler om gift i båtfärger på gamla båtar. Tusentals båtägare i Göteborgsområdet har sin båt i någon av Grefabs elva hamnar.
GP har frågat bolagets vd hur de kommer att hantera de nya reglerna.