Här är växterna du ska rycka upp ur trädgården

Invasiva arter är växter och djur som flyttats till Sverige från andra delar av världen och börjat sprida sig fort. De kan därför skada ekosystemen genom att de tränger undan andra arter.
GP vet exakt vilka växter du ska rycka upp ur trädgården – genast.