Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kikås får fokus på ökat återbruk och blir Återbruket Kikås

Mölndals stad bygger just nu infrastruktur för ett hållbart samhälle, där återbruk är en viktig aspekt. På Kikås avfallsanläggning kommer det från våren 2022 satsas på återbruk. Sedan tidigare har man satsat på biologisk mångfald med de storslagna ängarna, och här finns Sveriges största insektshotell.

Vi har under de senaste drygt 30-tal åren här i Sverige haft ett stort fokus på återvinning och blivit vana att åka till tippen och slänga material, material som ofta går till förbränning. Men för att vårt samhälle ska klara klimatmålen behöver vi nu lägga ett större fokus på att använda våra resurser ännu klokare.

– Vi bygger just nu ny infrastruktur på Kikås avfallsanläggning för att storskaligt kunna arbeta med återbruk, ett projekt vi har arbetat med i sex år och som kommer att stå klart våren 2022. Vi vill öka kännedomen kring återbruk så att vi på kommunen, invånare och näringsliv får en större insikt i återbruk och visa vilken potential det har, säger Andreas Svendsen, miljöstrateg och projektledare på Mölndals stads tekniska förvaltning.

På Återbruket Kikås* kommer du få ett personligt bemötande och upplysning om vad återbruk innebär, vad som går att återanvända när du lämnar. I den nya mottagningshallen för återbruk kommer du att kunna lämna exempelvis möbler, cyklar, skolmaterial, husgeråd, bygg- och trädgårdsmaterial. Det kommer också finnas en verkstad för reparation och förberedelse till återbruk samt en ny butik med försäljning av bygg- och trädgårdsprodukter.

– Butiken ser vi som en viktig del i att informera och inspirera till ökat återbruk. Vi behöver komma ifrån ”köpa nytt och slänga” filosofin och återgå till forna tiders tankar där produkter hade betydligt längre livscykler. För att lyckas i det här arbetet behöver det offentliga och näringslivet samarbeta. Genom utbud och efterfrågan kan vi tillsammans bidra till att det skapas nya hållbara verksamheter och jobba med det vi har istället för att använda nytt material, menar Andreas Svendsen.

Satsar på biologisk mångfald

Sedan några år pågår även en stor satsning på information om biologisk mångfald. Här har skapats ett attraktivt utflyktsmål och en god miljö för lärande med 6 hektar ängar, bibäddar och Sveriges största insektshotell.

– Vår utveckling av Återbruket Kikås ligger i linje med en rad olika beslutade måldokument bland annat Agenda 2030:s fokus på hållbar konsumtion och klimatförändringar, EU:s lagkrav kring avfallshantering där kommunen genom sin verksamhet ska föregå med gott exempel och Västra Götalands klimat 2030-mål som bland annat handlar om minskade konsumtionsbaserade utsläpp. Vårt mål är att cirka 50 procent av allt material vi får in till Återbruket Kikås i framtiden ska kunna återbrukas, det skulle motsvara cirka 4 000 ton per år, berättar Andreas Svendsen.

*Återbruket Kikås är ett preliminärt nytt namn på anläggningen.